Березанська громада

Миколаївська область, Березанський район

Положення про Постійні комісії

Дата: 10.10.2018 11:20
Кількість переглядів: 129

 

                                  Додаток

до рішення Березанської селищної ради

                                                          Миколаївської області

                                             10.01.2018 № 6

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
 

про  постійні  комісії  Березанської  селищної  ради  7  скликання

 

Стаття 1. Постійні комісії є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконання рішень ради в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 2. Положення про постійні комісії селищної ради – це нормативно – правовий документ, розроблений відповідний до ст. 47  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та ст. 9  Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», який регулює функціональну спрямованість, порядок роботи комісій, проведення їх засідань, повноважень голів, заступників, секретарів, членів постійних комісій, а також діяльність постійних комісій, яка випливає з їх повноважень, встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Регламент роботи селищної ради  та цим Положенням.

 

Стаття 3. Селищна рада може утворювати такі постійні комісії:

 • мандатна комісія, з питань депутатської діяльності,  етики, законності, захисту прав людини, антикорупційної діяльності, громадської згуртованості, регуляторної діяльності ;
 • планування бюджету, фінансів , соціально-економічного розвитку та інвестицій;
 • земельних ресурсів, соціального розвитку  та екології, благоустрою, житлово – комунального господарства, приватизації, власності, промисловості, транспорту та зв'язку, просторового планування;
 • соціального захисту, культури, освіти, медицини та спорту, засобів масової інформації, побутового  обслуговування населення, молодіжної політики та духовності;

Стаття 4.

1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії не пізніше, ніж на другій сесії ради. Кожна постійна комісія обирає з числа своїх членів  заступника голови  і секретаря комісії.

Протягом строку своїх повноважень селищна рада може обирати нові постійні комісії і вносити до їх складу.

До складу постійних комісій не може бути входити селищний голова та секретар відповідної ради.

2. Постійні комісії обираються радою з числа її депутатів за пропозицією:

- селищного голови;

- депутатів ради.

3.  Голови постійних комісій обираються радою з числа  її депутатів за пропозицією:

- селищного голови;

- депутатів ради.

4. Постійна комісія на своєму організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії обирає заступника голови (заступників) та секретаря за пропозицією голови постійної комісії або інших членів постійної комісії. 

5. Депутат ради має право бути членом тільки однієї постійної комісії.

6. Постійна комісія для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії та робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

 

Стаття 5.  Діяльність постійних комісій будується на принципах:

 • законності;
 • гласності;
 • плановості;
 • колективності;
 • вільного обговорення питань та прийняття рекомендацій, висновків.

 

РОЗДІЛ   ІІ.    ФУНКЦІЇ   ТА   ПИТАННЯ  ВІДАННЯ  ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 6. Основними функціями постійних комісій є:

 • попередній розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку місцевого бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;
 • вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціально – культурного будівництва, інших питань, які вносять на розгляд ради, підготовка проектів рішень з цих питань;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради;

Стаття 7.

Постійна комісія  з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку  та інвестицій

 1. Готує висновки та рекомендації, пов’язані із здійсненням контролю за виконанням рішень ради, виконавчого комітету ради в частині реалізації повноважень, зазначених у статтях 27, 28, 35 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 2. Готує висновки та рекомендації з питань:

- попереднього розгляду проекту бюджету громади Березанської селищної ради, внесенням змін до нього, виконанням плану заходів щодо наповнення та забезпечення виконання бюджету громади та обговорення звіту про його виконання відповідного року;

- встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

- затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності громади;

- залучення інвестицій до селищної ради, контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань, а також технічної допомоги;

-  надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету;

- утворення цільових фондів, затвердженням положень про ці фонди;

- контролю за використанням цільового та резервного фондів ради, відповідно до чинного законодавства;

-  розробки програм, пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності;

- отримання позик, а також з питань передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

- контролю за виконанням рішень ради з питань бюджету та фінансів;

- з інших питань, які відносяться до компетенції постійної комісії.

 3. Вивчає і вносить на розгляд ради рекомендації щодо соціально-економічних і цільових галузевих програм, що стосуються економічної політики, бюджету та фінансів.

 4. Бере участь у проведенні експертизи програм з питань економічного, соціального та стратегічного розвитку громади.

 5. Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформацію щодо їхньої реалізації.

 6. Попередньо розглядає, готує рекомендації та висновки стосовно рішень ради, які пов’язані із створенням, ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади.

 7. Бере участь у розробленні програм, пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності. Надає рекомендації щодо створення підприємств з вітчизняними та іноземними інвестиціями.

 8. Здійснює контроль за ходом виконання програм, затверджених радою, що стосуються економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 9. Вивчає та розглядає питання щодо зовнішньоекономічної діяльності.

 10. Здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів ради з питань, які належать до компетенції постійних комісій.

 11. Розробляє пропозиції щодо розвитку базових галузей господарського комплексу громади, заслуховує звіти керівників відповідних виконавчих органів селищної ради та готує висновки і рекомендації.

 12. Бере участь у розробці та проведенні аналізу стратегічних планів та програм з розвитку громади.

 13. Розглядає питання про приватизацію підприємств, які можуть вплинути на соціально-економічний стан громади.

 

Стаття 8.

Мандатна комісія, з питань депутатської діяльності,  етики, законності, захисту прав людини, антикорупційної діяльності, громадської згуртованості, регуляторної діяльності

 1. Готує висновки з питань гарантії депутатської діяльності, дає офіційне тлумачення правил депутатської етики.
 2. Заслуховує депутата селищної ради, який порушує Регламент, принизив честь, гідність інших депутатів, оприлюднив дані стосовно таємниць особистого життя депутата, що оберігаються  законом, без поважних причин не бере участі у роботі сесій селищної ради, постійної комісії, до складу якої він входить.
 3. Бере участь у розробці та здійсненні заходів по забезпеченню законності та захисту прав громадян.
 4. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.
 5. Перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та займається організацією їх прийому, бере участь у роботі по роз'ясненню населенню чинного законодавства.

 

Стаття 9.

Постійна комісія з земельних ресурсів, соціального розвитку  та екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, приватизації, власності, промисловості, транспорту та зв'язку, просторового планування

 1. Готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші пропозиції з питань земельних ресурсів та соціального розвитку селища.
 2. Бере участь у підготовці проектів рішень селищної ради  щодо  розгляду питань з екології, благоустрою,  житлово-комунального господарства, приватизації, власності, промисловості, транспорту та зв'язку, просторового планування, раціонального використання природних ресурсів.
 3. Здійснює контроль та перевірку виконання рішень ради щодо використання природних ресурсів, інших питань, що стосуються функціональної спрямованості комісії.
 4. Веде контрольну діяльність за додержанням підприємствами, установами і організаціями розташованими на території  селищної ради, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля  та лімітів розміщення відходів і готує з цього приводу висновки і рекомендації.
 5. Готує висновки та рекомендації з питань земельних відноси, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного     середовища та благоустрою;

 

Стаття 10.

 Постійна комісія з питань соціального захисту, культури, освіти, медицини та спорту, засобів масової інформації , побутового  обслуговування населення, молодіжної політики та духовності:

 

 1. Проводить роботу по контролю за здійсненням передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально – побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, реабілітованих жертв політичних репресій, військовослужбовців, сімей які втратили годувальника, громадян похилого віку, дітей що залишилися без піклування батьків, на підставі чого готує висновки і рекомендації .
 2. Бере участь у підготовці питань соціального захисту населення, культури, освіти,медицина та спорту  побутового обслуговування населення, молодіжної політики та духовності.
 3. Бере участь у розробці селищних соціальних програм зайнятості, соціальної захищеності різних груп населення від безробіття і готує з цього приводу висновки і рекомендації.

 

Стаття 11. Питання, що належать до відання  кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням селищного голови, розглядатись постійними комісіями спільно. Спільні засідання ведуть голови цих постійних комісій за погодженням між собою.

 

Стаття 12. Комісії не розглядають питання, які відносяться до компетенції виборчих комісій, суду чи прокуратури, а також анонімні листи і звернення. У випадках отримання комісією листів та звернень, розгляд, яких не входить до компетенції комісії, комісія передає їх на розгляд відповідних органів.

 

РОЗДІЛ   ІІІ.    ПРАВА   І  ОБОВ'ЯЗКИ  ПОСТІЙНИХ   КОМІСІЙ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 13.  Постійним комісіям  належить право вносити на розгляд селищної ради та її виконавчого комітету питання, що відносяться до відання комісії.

 

Стаття 14. Постійні комісії селищної ради можуть виступати на пленарних засіданнях селищної ради з доповідями і співдоповідями з  питань, що належать до їх відання.

 

Стаття 15. Постійні комісії селищної ради з питань, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи. Державні, громадські  органи та службові особи зобов'язані подавати постійним комісіям такі матеріали та документи.

 

Стаття 16. Рекомендації постійних комісій селищної ради надсилаються відповідним державним і громадським органам і підлягають обов'язковому розгляду останніми. Про результати розгляду або вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені в строки, встановлені законом.

 

Стаття 17. Постійні комісії селищної ради мають право залучати до участі у своїй роботі депутатів селищної ради, які не входять до складу комісії, представників державних і громадських органів та організацій.

 

Стаття 18. Члени постійних комісій селищної ради зобов'язані брати участь у діяльності комісій, сприяти втіленню їх рішень, виконувати доручення. Члени постійної комісії, пропозиції яких не дістали підтримки, можуть внести їх у письмовій або усній формі при обговорення даного питання у сільській раді.

 

Стаття 19. Члени постійних комісій селищної ради за дорученням комісії та зі своєї ініціативи вивчають на місцях питання, що належать до відання комісії, узагальнюють пропозиції державних, громадських органів і організацій, а також громадян, передають свої висновки і пропозиції в комісію.

 

Стаття 20. Члени постійних комісій селищної ради на час засідань, а також для виконання доручень комісії звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю.

 

РОЗДІЛ   ІV.   ПОРЯДОК  РОБОТИ  ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ  СЕЛИЩНОЇ   РАДИ

 

Стаття 21. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання комісій скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії. Засідання комісії проводяться відповідно до плану роботи селищної ради. Порядок денний засідання комісії розробляється головою.

 

Стаття 22.  За результатами вивчення і розгляду питань на засіданнях комісій більшістю голосів від загального складу комісій шляхом відкритого або поіменного голосування приймаються:

 1. рішення – з питань, що стосуються організації роботи постійних комісій;
 2. рекомендації – відносно розгляду комісіями питань, внесених на їх розгляд, а також відносно контрольної діяльності постійних комісій;
 3. висновки – про проекти рішень селищної ради, внесені на її розгялд, а також відносно кандидатур, які пропонуються для обрання селищною радою.

 

Стаття 23. Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого плану роботу або за дорученням селищної ради, селищного голови, чи за власною ініціативою скликає голова постійної комісії.

 

Стаття 24. Голова постійної комісії зобов'язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менше однієї третини членів комісії. У випадку, якщо голова постійної комісії за вимогою її членів, не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і при наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.

 

Стаття 25. У разі неможливості прибуття на засідання, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

 

Стаття  26.  При проведенні спільних засідань кількох постійних комісій, рішення приймається простою більшістю голосів від загального складу ради.

 

Стаття 27. У засіданнях комісії селищної ради можуть братии участь з правом дорадчого голосу депутати селищної ради, які не входячть до складу даної комісії.

 

Стаття 28. На засідання постійних комісій селищної ради можуть запрошуватись працівники виконавчого папрату селищної ради, інші посадові особи, які беруть участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 29. Постійні комісії селищної ради для підготовки питань, які ними розглядатимуться, можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи зі свого складу із залученням представників громадськості, вчених та фахівців.

 

Стаття  30.

 

 1. Голова постійної комісії організовує роботу постійної комісії.

 2. Голова постійної комісії:

1) вносить пропозиції щодо розподілу обов’язків між заступником голови та секретарем постійної комісії;

2) забезпечує складання плану роботи постійної комісії;

3) головує на засіданнях постійної комісії;

4) організовує повідомлення членів комісії про проведення засідання постійної комісії та його порядок денний;

5) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі постійної комісії та робочих груп;

6) організовує виконання рекомендацій та висновків постійної комісії та інформує членів комісії про хід їх виконання;

7) організовує підготовку звіту про роботу постійної комісії;

8) організовує взаємодію роботи постійної комісії з апаратом ради;

9) дає доручення з організаційних питань заступнику голови та секретарю постійної комісії;

10) інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комісії;

11) інформує щомісячно відповідні фракції (партії) ради про відсутність їх членів на засіданнях постійної комісії без поважних причин.

12) про роботу комісії голова не рідше одного разу на рік звітує перед радою та два рази на рік подає письмову інформації селищному голові про підсумки роботи комісії.

 

Стаття 31.

 

1. Розподіл обов’язків між заступником голови та секретарем постійної комісії затверджується на засіданні постійної комісії за пропозицією голови комісії.

 2. У разі відсутності голови постійної комісії з поважних причин, а також в період, коли посада голови постійної комісії є вакантною, обов’язки голови постійної комісії виконує відповідно його заступник або секретар.


Стаття 32. Заступник голови постійної комісії:

 

          1) виконує обов'язки голови постійної комісії в разі його відсутності;

          2) виконує доручення голови постійної комісії, окремі його функції,а також завдання

            з організації роботи постійної комісії;

          3) підписує протоколи засідань постійної комісії, висновки і рекомендації в разі

            відсутності голови постійної комісії.

 

Стаття 33. Секретар постійної комісії:

 

1) бере участь у складанні проекту плану роботи комісії;

2) веде протоколи засідань;

3) організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться комісією, явку учасників, запрошених осіб, членів комісії та надання їм необхідних матеріалів;

4) веде облік засідань комісії та присутніх на засіданнях;

5) контролює виконання рекомендацій і висновків комісій;

6) контролює виконання планів роботи комісії;

7) бере участь у підготовці письмових звітів про роботу комісії.

 

Стаття 34.

 

1. Члени постійних комісій мають рівні права та обов’язки.

 2. Члени постійних комісій мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комісій будь-якого питання, що належить до їхнього відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, у прийнятті їх чи ухваленні. Пропозиція члена комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;

2) викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку комісії;

3) брати участь у підготовці проектів рішень ради.

 3. Члени постійних комісій зобов’язані:

- брати участь у роботі комісій;

- бути присутніми на засіданнях комісій, до складу яких вони входять;

- дотримуватися порядку на засіданнях комісій;

- виконувати доручення, передбачені рекомендаціями комісій.

 

 Стаття 35.

 

Врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів:

           1. У разі виникнення у голови, заступника, секретаря або члена постійної комісії реального чи потенційного конфлікту інтересів, відповідна особа зобов’язана письмово повідомити про це постійну комісію та раду в порядку, передбаченому Законами України «Про запобігання корупції» та «Про місцеве самоврядування в Україні», не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів в порядку та у строки, встановлені чинним законодавством. Відповідна інформація про конфлікт інтересів обов’язково заноситься до протоколу засідання постійної комісії. Письмова заява голови, заступника, секретаря або члена постійної комісії щодо реального чи потенційного конфлікту інтересів приєднується до протоколу засідання відповідної постійної комісії.

           2. Про конфлікт інтересів також може заявити будь-який інший член постійної комісії або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається.

 

Стаття 36.

 

 1. Формами роботи постійних комісій є засідання.

 2. Засідання постійних комісій є відкритими.

 3. Засідання постійних комісій можуть проводитися спільно з іншими комісіями.

 4. Постійні комісії можуть організовувати заходи, проведення яких не суперечить чинному законодавству України.

 

Стаття 37.

 

1. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу комісії.

 2. Засідання постійної комісії проводяться відповідно до затвердженого плану роботи, затвердженого радою, за дорученням ради або власної ініціативи скликаються головою постійної комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 3. Засідання постійної комісії проводяться відкрито і гласно.

 У разі порушення особами, присутніми на засіданні, порядку проведення засідання чи перешкоджання проведенню засідання постійної комісії за рішенням постійної комісії такі особи можуть бути видалені з приміщення, де проводиться засідання постійної комісії.

 4. На засіданнях постійних комісій проводиться попередній розгляд питань, які виносяться на сесію ради.

 5. Постійні комісії повинні повідомляти апарат ради про дату, місце проведення засідання і перелік питань, що виносяться для обговорення, не пізніше ніж за тиждень до його початку для здійснення організаційних заходів з підготовки проведення засідання. Якщо постійна комісія проводить засідання щотижня, то перелік питань, які вносяться на обговорення, надаються апарату ради не пізніше ніж за 2 дні.

 6. Голосування на засіданні постійної комісії здійснюється членами комісії особисто і відкрито. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комісії, а в разі його відсутності – визначеним головуючим на засіданні членом комісії. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням кількості голосів “за”, “проти”, “утримались”.

7. За результатами розгляду питань на засіданнях комісії більшістю голосів присутніх складається протокол.

 8. Технічну підтримку в організації роботи постійних комісій здійснює апарат ради.

Стаття 38.

 1. Члени


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь