Березанська громада

Миколаївська область

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 11.05.2021 09:11
Кількість переглядів: 129

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВІ Прогресівка-Гамма», код згідно ЄДРШОУ: 41827704 фізичної особи - підприємця, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

І.Інформація про суб’єкта господарювання 57400, Миколаївська обл., Березанський р-н, селище міського типу Березанка, вулиця Центральна, будинок 35, офіс 1, тел. +380673225624

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).ф           .                                       

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .

Планована діяльність, її характеристика.

Нове будівництво нової ШС 35/110 кВ «Шрогресівка» (центр збору потужності СЕС) Миколаївська область, Березанський район, с. Прогресівка (поза межами населеного пункту кадастровий номер 4820985000:15:000:0159).

Об’єкт будівництва є комплексом інженерних споруд для збору електричної енергії на напрузі від сонячних електростанції загальною потужністю 128 МВт та перетворення на напругу 110 кВ для видачі потужності на ВРУ 110 кВ ПС 330/110 кВ Прогресівка з подальшою видачою у магістральні лінії 330 кВ Південної ЕС НЕК «Укренерго».

Технічна альтернатива 1.

 

Будівництво нової ПС 35/110 кВ «Прогресівка» (центр збору потужності СЕС) із влаштуванням повітряних заходів 110 кВ на ПС 35/110 кВ Прогресівка для приєднання до ВРУ-110 кВ ПС 330/110 кВ Прогресівка Технічна альтернатива 2.

В якості альтернативи розглядалась альтернатива будівництво нової ПС 35/110 кВ «Прогресівка» (центр збору потужності СЕС) із прокладанням підземної кабельної лінії. З екологічної точку зору цей варіант передбачає порушення більшої площі природного шару грунтів, а також більше викидів пилу та продуктів роботи двигунів внутрішнього згорання землерийної техніки в процесі проведення будівельних робіт.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Реалізація планованої діяльності планується за адресою Миколаївська область, Миколаївський район, с. Прогресівка, вул. Молодіжна, 39.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, оскільки влаштування повітряних заходів 110 кВ Прогресівка здійснюється по найкоротшому маршруту проходження від підстанції забезпечення потужності до місця розташування ПС 330/110 кВ Прогресівка.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Пропонована діяльність матиме позитивний вплив на соціальне середовище. Важливим аспектом із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації району, забезпечення екологічно чистою електроенергією.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Нове будівництво нової ПС 35/110 кВ «Прогресівка» (центр збору потужності СЕС) Миколаївська область, Березанський район, с. Прогресівка (поза межами населеного пункту кадастровий номер 4820985000:15:000:0159).

Площа паідстанції в межах огорожі складає 5950 м .

Тривалість будівництва 4 місяці.

У результаті планованої діяльності передбачається будівництво підстанції в наступному об’ємі:

 • будівництво відкритої розподільчої установки (ВРУ) 110 кВ по схемі «місток з вимикачами в колах трансформаторів», ВРУ-110 кВ передбачається гнучкою ошиновкою;
 • встановлення модульної будівлі КРП3-35 кВ;
 • встановлення двох силових трансформаторів YTR-80000/100/35 потужністю 80 МВА;
 • встановлення двох трансформаторів власних потреб 35/0,4 кВ потужністю 100 кВА;
 • встановлення двох ДГК 35 кВ для компенсації ємнісних струмів замикання на землю;
 • влаштування повітряних заходів 110 кВ на ПС 35/110 кВ Прогресівка для приєднання до ВРУ -110 кВ ПС 330/110 кВ Прогресівка;
 • для запобігання попадання в грунт трансформаторного мастила проектом передбачається будівництво маслоприймачів та маслозбірника;
 • встановлення модульної будівлі Загальнопідстанційного пункту.

При будівництві підстанції і заходів 110 кВ проектом передбачається застосування сучасного обладнання і будівельних конструкцій.

Кількість створених робочих місць на об’єкті 2 чол.

Час роботи ПС цілодобово, кількість робочих днів на рік - 365.

Водопостачання буде відбуватись із існуючої артезіанської свердловини 

суміжного підприємства. Водовідведення побутових стоків передбачається у

 

герметизований вигріб, з періодичним вивезенням побутових стоків спеціальним автотранспортом на основі укладених договорів.

Електропостачання - для власних потреб на ПС «Прогресівка» будуть встановленні два трансформатора 35/0,4 кВ потужністю 100 кВА.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природо­охоронного законодавства;

 • не допускати забруднення ґрунтів під час будівництва та експлуатації об’єкту; забір води для потреб ПС та скиди стічних вод повинні здійснюватися у відповідності з попередньо укладеними договорами;

відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;

Санітарно-гігієнічні обмеження: експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно- гігієнічними нормами та правилами;

дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173- 96^ рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження: дотримання правил пожежної безпеки.

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових екологічних обмежень.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання меж охоронної зони на весь період експлуатації. щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива планованої діяльності не розглядалась.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та влаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту будівництва. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.

Аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання проектних рішень в період реконструкції і експлуатації, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів. Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.

 

щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається.

 

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1

Негативний вплив на клімат і мікроклімат не значний.____________________________

Під час планованої діяльності очікуються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні будівельних робіт в межах існуючих природоохоронних та санітарних вимог законодавства. Під час експлуатації викиди забруднюючих будуть відсутні___________

Вплив на поверхневі та підземні води відсутній.__________________________________

Вплив на флору і фауну буде у межах чинного природоохоронного законодавства.

Вплив на ґрунти та геологічне середовища не істотний. Всі роботи виконуються згідно вимог санітарних та природоохоронних норм._________________________________________

Вплив на навколишнє середовища шуму та електромагнітний вплив відповідає вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм.________________________________________

Вплив на соціальне середовище визначається як прийнятний: наявні робочі місця, надходження коштів у місцевий бюджет.

Негативний вплив на техногенне середовище відсутній._____________

щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно до технічної альтернативи 1. щодо територіальної альтернативи 1

В проекті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України. щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ст.3 (частина 3, п.10) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планова - будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідно із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту 

господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно- будівельною інспекцією України;

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11)

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, +38(0512) 46­04-27, контактна особа - головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля_____________________________________

 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа)

 

 

 

 

 

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь