Березанська громада
Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ

 

 

Затверджено

                                                                                      рішенням XXXV сесії VIII скликання

Березанської селищної ради

    від 23.02.2023 р. № 15

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ комунальної власності та земельних відносин Березанської селищної ради

Розділ  І. Загальні положення

1.1. Відділ комунальної власності та земельних відносин Березанської селищної ради  (далі - Відділ) – є структурним підрозділом виконавчого комітету Березанської селищної ради.  Відділ підзвітний та підконтрольний виконавчому комітету, селищному голові, заступнику голови громади, відповідно до розподілу обов’язків.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування України» і «Про охорону навколишнього природного середовища України», постановами Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, рішеннями  Березанської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, та іншими нормативними та підзаконними актами, що застосовуються у галузі земельних відносин, комунальної власності, екології та раціонального природокористування, а також, цим Положенням.

1.3. Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері комунальної власності землекористування та земельних відносин, виконання повноважень власних і делегованих у сфері регулювання земельних відносин, виконання рішень Березанської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Березанського селищного голови з питань земельних відносин та комунальної власності.

1.4. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Відділ утворюється Березанської селищною радою.

Положення про Відділ затверджується рішенням селищної  ради.

1.5. Посадові інструкції працівників відділу затверджує селищний  голова.

1.6. Порядок взаємодії відділу з іншими виконавчими органами Березанської селищної ради визначається  селищним головою.

1.7. Відділ не має статусу юридичної особи.

 

Розділ  ІІ. Завдання, функції та повноваження відділу

2.1. У сфері дотримання земельного законодавства:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин земель комунальної власності у межах повноважень органів місцевого самоврядування. Створення умов для раціонального і економічно-обґрунтованого використання земель комунальної власності, що увійшли до складу об’єднання, здійснення обліку земель громади та ефективного управління землями комунальної власності територіальних громад;

2.1.2. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших законних нормативних та піднормативних актів України;

2.1.3. Здійснення прийому громадян та юридичних осіб. Надання роз’яснень щодо відведення та оформлення земельних ділянок в оренду для будь-якого цільового призначення передбачених законом, передачі земельних ділянок безоплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування земельними ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб. Вирішення інших питань передбачених Земельним кодексом та іншими законами України у сфері земельних відносин;

2.1.4. Забезпечення своєчасного, правильного та повного розгляду звернень (клопотань) громадян, юридичних та фізичних осіб;

2.1.5. Бере участь у підготовці різних проєктів нормативних документів в тому числі договорів оренди земельних ділянок щодо земельних ділянок наданих рішеннями сільської ради у оренду (додаткових угод до них), обліковує укладені та зареєстровані договори оренди земельних ділянок комунальної власності, здійснює розрахунки розмірів орендної плати за користування земельними ділянками відповідно до вимог чинного законодавства та проводить перерахунки розмірів орендної плати у випадках, визначених законом;

2.1.7. Бере участь у виборі земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва та визначенні інвестиційно привабливих земельних ділянок;

2.1.6. Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель,  контроль на відповідність нормам чинного законодавства землевпорядних документацій, надання пропозицій  раді громади при вирішенні питань у галузі земельних відносин, виконання Законів України, актів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Березанської селищної ради та інше;

2.1.7 Розроблення і подання Березанській селищній раді, виконавчому комітету, сільському голові необхідних розрахунків і обґрунтувань для програм з проведення робіт земельної реформи, здійснення землеустрою, заходів щодо раціонального використання та охорони земель;

2.1.8. Забезпечення правильного і неухильного застосування законодавства у сфері земельних відносин та комунальної власності;

2.1.9. Готує проєкти рішень сесій, виконкому Березанської селищної ради у галузі земельних відносин, проводить їх погодження та виносить їх  на розгляд постійних комісій у відповідності до регламенту Березанської  селищної ради;

2.1.10. Готує висновки щодо відмови у наданні (відведенні) земельних ділянок або пропозиції щодо вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок;

2.1.11. Проводить разом з іншими структурними підрозділами ради роботу по перегляду відомчих нормативних документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

2.1.12. Проводить з використанням сучасних технічних засобів інформаційно-довідкову роботу щодо наявності (змін) землевласників та землекористувачів готує керівництву ради та іншим структурним підрозділам ради довідкові матеріали з використання земель, надає консультації з земельних питань;

2.1.13. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших форм навчань з земельних питань в тому числі й з працівниками інших структурних підрозділів ради, у підвищенні кваліфікації;

2.1.14. Надає профільні консультації депутатам, постійним комісіям ради у здійсненні ними своїх повноважень;

2.1.15. Бере участь в роботі комісій, робочих груп, тощо, з питань що стосуються використання, обстеження земельних ділянок та іншої роботи відділу; 

2.1.16.  Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань співпрацює, взаємодіє з органами державної та виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями;

2.1.17. Виконує доручення Березанського селищного голови в межах посадової інструкції;

2.1.18. Готує витяги з державного земельного кадастру про земельну ділянку;

2.1.19. Вдосконалює форми і методи роботи з документами із врахуванням новацій при застосуванні оргтехніки та засобів обчислювальної техніки. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

 

2.2. У сфері комунальної власності:

2.2.1  Здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади;

2.2.2  Забезпечення реалізації повноважень селищної ради у сфері, оренди, використання, приватизації та відчуження майна, що належать до комунальної власності Березанської селищної ради;

2.2.3  Організація системи ефективного управління майном комунальної власності територіальної громади, з використанням сучасних цифрових технологій обліку та управління майном, з метою отримання доходів на користь територіальної громади;

2.2.4  Забезпечення оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна за Березанською селищною радою;

2.2.5  Здійснює облік майна, що перебуває у комунальній власності Березанської селищної ради, формує комп’ютерну базу даних об’єктів комунальної власності, вносить зміни до бази даних, а також вносить пропозиції органам, уповноваженим управляти майном щодо його використання для задоволення потреб територіальної громади;

2.2.6  Проводить процедуру передачі майна в оренду відповідно до прийнятих рішень селищної ради та виконавчого комітету селищної ради; 

2.2.7  Укладає договори оренди майна комунальної власності, у тому числі на нежитлові приміщення, вносить до них зміни, продовжує термін їх дії у встановленому Березанською селищною радою порядку та здійснює контроль за їх виконанням відповідно до чинного законодавства України;

2.2.8  Здійснює діяльність щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання Березанською селищною  радою безхазяйного нерухомого майна, яке може бути визнане судом відмерлою спадщиною  або передано за рішенням суду у комунальну власність як безхазяйне нерухоме майно;

2.2.9  Ведення спеціального Реєстру майна, що може бути визнане відмерлою спадщиною та безхазяйних речей (майна) на території Березанської селищної ради;

2.2.10  Інформування громадськості про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

2.2.11  Здійснює повноваження щодо підготовки документів про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна за Березанською селищною радою, забезпечує проведення технічної інвентаризації нерухомого майна комунальної власності, в порядку передбаченому діючим законодавством;

2.2.12  Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

2.2.13  Готує проєкти рішень сесій, виконкому Березанської селищної ради у галузі комунальної власності, проводить їх погодження та виносить їх  на розгляд постійних комісій у відповідності до регламенту Березанської  селищної ради;

2.2.14  Вирішує інші функції пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

 

Розділ  ІІІ. Організація роботи відділу

3.1. Структура Відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який затверджується рішенням селищної  ради.

3.2. Відділ комунальної власності та земельних відносин Березанської  селищної ради  очолює начальник. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує працівник відділу відповідно до розпорядження селищного голови.

3.3. Фахівці відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

3.4. Начальник та інші працівники відділу призначаються на посаду, як такі, що пройшли конкурсний відбір  та звільняється з посади розпорядженням селищного голови,відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», або в інший визначений законодавством спосіб.

3.5. Службові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями (які розробляє начальник чи працівник відділу, який виконує його обов’язки), що затверджуються Березанським селищним головою, з урахуванням розподілу обов’язків у відділі, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами ділового етикету, правилами охорони праці та протипожежної безпеки, тощо.

3.6. Організація роботи відділу здійснюється згідно планів відділу (річного, або щомісячного).

3.7. Планування роботи відділу здійснюється начальником відділу чи працівником, який виконує його обов’язки.

3.8. Відділ взаємодіє із іншими відділами селищної ради громади, використовує у своїй роботі  підготовлені ними статистичні та оперативні відомості, підтверджені відповідним чином.

3.9.  Начальник чи працівник, який виконує його обов’язки вносить пропозиції щодо заохочення працівників відділу та притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної відповідальності.

 

Розділ IV. Організаційно-правовий статус фахівців відділу комунальної власності та земельних відносин

4.1. Начальник відділу повинен мати освіту відповідного напрямку підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Стаж роботи у державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 3-х років, або робота за фахом у галузі земельних відносин не менше 5-ти років.

4.2. Спеціалісти відповідного рівня відділу повинні мати освіту відповідного напрямку підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста. Стаж роботи у державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 1-ого року, або робота за фахом у галузі земельних відносин не менше 2-х років.

4.3. Начальник відділу  відповідно до покладених завдань:

4.3.1. Повинен знати: Конституцію України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Земельний кодекс України Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища України", Постанови Кабінету Міністрів України та Верховної Ради, Укази і розпорядження Президента України, рішення Березанської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядження Березанського селищного голови, та інші піднормативні акти, що застосовуються у галузі земельних відносин, правила поведінки службовців органів місцевого самоврядування, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, державну мову;

4.3.2. Організовує виконання завдань, покладених на Відділ;

4.3.3. Здійснює контроль та координує діяльність спеціалістів Відділу; 

4.3.4.  Розробляє і вносить на затвердження Березанському селищному голові посадові інструкції працівників відділу;

4.3.5. Забезпечує виконання плану роботи Березанської селищної ради громади та виконавчого комітету з питань, що стосуються діяльності відділу;

4.3.6. Подає письмові пропозиції щодо планів навчань та підвищення кваліфікації посадових осіб відділу;           

4.3.7. В установленому порядку вносить селищному голові подання про заохочення працівників відділу та накладання дисциплінарних стягнень;

4.3.8. Подає пропозиції селищному голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників Відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством;

4.3.10. Координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами селищної ради громади;

4.3.11. Бере участь у засіданнях сесій, комісій  селищної ради громади, нарадах селищного голови, тощо у разі розгляду питань, які стосуються компетенції відділу;

4.3.12. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції;

4.3.13. Залучає фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції;

4.3.14. Представляє відділ у державних, комунальних установах та громадських організаціях з питань, віднесених до його компетенції;

4.3.15. Одержує в установленому порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали необхідні для якісного виконання поставлених завдань;

4.3.16. Вживає заходи, щодо своєчасного розгляду відділом заяв та скарг громадян;

4.3.17. Здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

4.3.18. Бере участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель на території Березанської громади, та інших заходах пов’язаних із земельними ресурсами території Березанської громади що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні;

4.3.19.  Вносить селищному голові пропозиції щодо вдосконалення роботи;

4.3.20. Звітує один раз на рік про проведену роботу відділу перед виконавчим комітетом селищної ради;

4.3.21. Покладення на начальника та працівників відділу обов’язків не передбачених цим Положенням і які не відносяться до сфери земельних відносин та комунальної власності, не допускається.

 

4.4. Фахівці Відділу мають право:

4.4.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

4.4.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

4.4.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи;

4.4.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

4.4.5. На соціальний і правовий захист;

4.4.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

4.4.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

4.4.8.   Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

4.5. Фахівці Відділу зобов’язані:

4.5.1. Дотримуватися Конституції України, законів, кодексів та інших правових актів законодавства України, володіти державною мовою;

4.5.2. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків;

4.5.3. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради та її виконавчих органів;

4.5.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

4.5.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі;

4.5.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами;

4.5.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина;

4.5.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

4.5.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі;

4.5.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування;

4.5.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів;

4.5.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

4.5.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

4.5.14. Проходити щорічну оцінку як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства;

4.5.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування);

4.5.16.  Реалізовувати виконання  програм з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів на об’єктах комунальної сфери;

4.5.17.  Ефективно та економно використовувати енергію природного газу, електроенергію, водні ресурси та вносити пропозиції з застосування заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних і відновлювальних джерел енергії;

4.5.18.  Фахівці виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

 

4.6. Начальнику та іншим працівникам Відділу забороняється:

4.6.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України;

4.6.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними;

4.6.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи;

4.6.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю;

4.6.5. Брати участь у страйках.

 

РозділV. Відповідальність посадових осіб відділу

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Відділу  при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.

5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

         5.3.  Начальник Відділу несе персональну відповідальність за:

 5.3.1. Неналежну організацію роботи Відділу, порушення службової та виконавської дисципліни;

5.3.2. Незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням;

5.3.3. Негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків та за бездіяльність;

5.3.4. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.3.5. Невиконання рішень селищної ради та виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного  голови;

5.3.6. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що належать до компетенції Відділу.

5.4.  Працівники Відділу несуть відповідальність за недотримання даного Положення, бездіяльність або невиконання наданих прав; порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики, поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

5.5. Працівники Відділу несуть відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ.

 

Розділ VІ. Фінансове та матеріально-технічне
забезпечення діяльності відділу

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених на його утримання.

6.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться у власності (користуванні) селищної ради. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється за рахунок місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства.

 

Розділ VІІ. Заключні положення 

7.1. Березанський селищний голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, канцелярськими приладдями, а також, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань земельних відносин.

7.2  Припинення діяльності Відділу проводиться Березанською селищною радою в порядку, встановленому чиним законодавством України.

7.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням сесії Березанської селищної ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь