Березанська громада
Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ

 

 

                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

  рішенням XXXV сесії VІІІ скликання

                                                                           Березанської селищної ради

                                                           від  23.02.2023 № 12

         

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ  житлово-комунального господарства та благоустрою, містобудування та архітектури Березанської селищної ради

 

Розділ I. Загальні положення

1.1. Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою, містобудування та архітектури (далі - Відділ)  є структурним підрозділом  Березанської селищної ради та  утворюється  рішенням сесії селищної ради.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний Березанській селищній раді,  підпорядкований виконавчому комітету та селищному голові.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, нормативно-правовими актами Президента України і  Кабінету Міністрів України, рішеннями Березанської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Березанського селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань   взаємодіє   з іншими   відділами та секторами виконавчого органу,   установами  та  організаціями, об’єднаннями громадян.

                                      Розділ II. Основні завдання

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Забезпечення на території Березанської селищної ради комплексного розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою.

2.2. Забезпечення дотримання єдиної цінової політики в житлово-комунальному господарстві.

2.3. Координація роботи Відділу та підпорядкованих комунальних  підприємств.

2.4. Забезпечення надання адміністративних послуг в сфері містобудування та архітектури.

Розділ III. Компетенція  Відділу

До компетенції Відділу відносяться такі повноваження:

3.1. участь у формуванні та реалізації єдиної політики Березанської селищної ради  та її виконавчих органів, селищного голови у житлово-комунальному господарстві та благоустрою громади і розробка механізмів реалізації прийнятих ними рішень;

3.2. підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету або сесією селищної  ради проектів рішень та програм з питань, що належать до компетенції відділу;

3.3 координація діяльності комунальних підприємств громади;

3.4. планування та організація роботи щодо покращання основних критеріїв оцінки ефективності роботи у сфері житлово-комунального господарства  та благоустрою;

3.5. здійснення реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них на території Березанської селищної ради;

3.6. надання консультативної допомоги по створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у громаді або призначенні управителя багатоквартирного будинку;

3.7. підготовка проєктів рішень виконавчого комітету Березанської  селищної ради про встановлення (коригування) тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються житлового-комунальними  підприємствами мешканцям громади;

3.8. проведення перевірок дотримання громадянами на території селищної ради  належного санітарного стану  прилеглих  прибудинкових територій;

3.9. здійснення контролю за належним станом утримання  прибудинкових територій, територій, прилеглих до земельних ділянок підприємств, установ, організацій; у випадку вчинення правопорушень - складання приписів та протоколів, направлення протоколів на адміністративну комісію Березанської селищної ради.

3.10. організація підготовки житлового-комунального господарства громади до роботи  в  осінньо-зимовий  період;

3.11. вироблення загальної політики громади з питань збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів;

3.12. вирішення питань, які пов’язані з утриманням тварин, знешкодженням та захороненням їх трупів;

3.13. розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань житлово-комунального господарства;

3.14. вивчення можливості впровадження енергетичного менеджменту та заходів по енергоефективності;

3.15. вивчення питання про необхідність проведення енергоаудиту в закладах комунальної власності;

3.16. забезпечення надання адміністративних послуг в сфері містобудування та архітектури:

           3.16.1. подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1);

   3.16.2. подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1);

  3.16.3. Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту;

 3.16.4. подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на  підставі будівельного паспорту;

 3.16.5. внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних  робіт;

 3.16.6. скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника;

 3.16.7. подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт;

3.16.8. скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника;

 3.16.9. видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого  будівництвом об'єкта;

3.16.10. реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду;

 3.16.11.реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво                            якого здійснено на підставі будівельного паспорта;

  3.16.12. реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, щодо                             об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1);

3.16.13. внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт;

             3.16.14. внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт;

             3.16.15. видача дозволу на виконання будівельних робіт;

             3.16.16. реєстрація зміни даних у дозволі на виконання будівельних робіт;

 3.16.17. анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника;

3.17. підготовка проєктів розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції відділу;

3.18. розгляд листів, заяв і скарг з питань, що належать до компетенції відділу, та надання відповіді у встановлені законодавством строки;

   3.19. забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

 3.20. надання методичної  допомоги в укладанні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

      3.21. організація проведення навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці посадових осіб селищної ради;

      3.22. забезпечення організації обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

   3.23. організація  проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із ДСНС України, з фонду таких споруд;

   3.24. забезпечення ведення обліку надзвичайних ситуацій, що виникають на території Березанської селищної ради (ведення обліку надзвичайних ситуацій в журналі обліку надзвичайних ситуацій та подання територіальному підрозділу ДСНС повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій);

     3.25. сприяння в організації оповіщення органів управління та сил  цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

                3.26. забезпечення проведення інструктажів з питань охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;

 3.27 проведення аналізу стану пожежної безпеки об’єктів на території Березанської  селищної ради за інформацією ДСНС.

              3.28. розроблення положення, інструкцій з питань охорони праці.

             3.29. здійснення своєчасного розслідування нещасних випадків;

             3.30. проведення обліку та аналізу нещасних випадків, профзахворювань і аварій;

3.31. проведення працівникам селищної ради інструктажі з питань охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;

     3.32. надання методичної допомоги працюючим щодо вирішення питань з охорони праці;

        3.33. розгляд фактів наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я працівників у випадку відмовлення їх з цих причин від виконання дорученої їм роботи;

            3.34. надання методичної допомоги з бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

        3.35. Організовує проведення навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці посадових осіб селищної ради.

 

Розділ IV. Права Відділу

4.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, Відділ має право:

4.1.1. залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.1.2. здійснювати контроль, проводити перевірки підпорядкованих йому житлово-комунальних підприємств, що знаходяться на території Березанської селищної ради, проводити аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

 

Розділ V. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу

5.1. Відділ утримується за рахунок  коштів місцевого бюджету, затверджених у встановленому порядку.

5.2. Начальник Відділу є посадовою особою Березанської селищної ради,  його основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими  актами.

5.3. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу. Видає в межах своєї компетенції доручення, організовує і контролює їх виконання.

 

Розділ VI. Відповідальність посадових осіб Відділу

           6.1. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за дотримання Положення про Відділ, несвоєчасне і неякісне виконання контрольних документів.

         6.2. Працівники Відділу несуть відповідальність за недотримання Положення про відділ, бездіяльність або невиконання наданих посадових обов’язків, доручень начальника Відділу; порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики, поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

6.3. У разі неналежного виконання своїх обов’язків працівники Відділу несуть матеріальну, відповідальність відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Розділ VII.   Заключні положення

7.1. Ліквідація та реорганізація Відділу проводиться  рішенням сесії Березанської ради за поданням  Березанського селищного голови у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь