Березанська громада
Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

КОМІСІЯ

Рішення виконавчого комітету Березанської селищної ради від 15.09.2023  № 104 "Про утворення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації' проти України.


ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України

(затверджено рішенням виконавчого комітету Березанської селищної ради від 28.06.2023 № 77)

1. Загальні положення

1.1. Положення про комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Положення) розроблено відповідно до пункту 7 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 р. № 381 (далі - Порядок).

1.2. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядком, цим Положенням, а також іншими відповідними актами законодавства.

1.3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, що визначені у Порядку.

1.4. Комісія є консультативно-дорадчим органом, підзвітним та підконтрольним уповноваженому органу

1.5. Основним завданням Комісії є забезпечення розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, передбаченої згідно з Порядком.

1.6. До складу комісії входять представники від уповноваженого органу та громадськості. Кількість представників від громадськості не може бути меншою однієї третини загального складу комісії.

Кількість членів комісії повинна бути не менш як п’ять осіб (голова, заступник голови, секретар та інші члени). Голова, заступник голови, секретар обираються з представників уповноваженого органу на першому засіданні комісії простою більшістю голосів членів комісії шляхом голосування.

Максимальна кількість членів комісії – 9 членів, з них представників від громадськості – 3 члени.

До складу комісії повинен входити фахівець, який здобув вищу освіту у галузі знань “Будівництво та архітектура”, крім спеціальності “Геодезія та землеустрій”, або особа, що має досвід роботи у сфері будівництва.

Висунення кандидатур до складу комісії здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення уповноваженим органом про утворення комісії, яке розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу (за наявності) або оприлюднюється в інший спосіб.

Кандидатури від громадськості можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, в тому числі антикорупційними, а в селах та селищах - також фізичними особами.

Заява про висунення кандидатури від громадськості подається до уповноваженого органу у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) кандидатури представника, а також такі відомості про заявника:

для міжнародної чи громадської організації:

- найменування;

- напрями діяльності;

- код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);

- місцезнаходження;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

для фізичної особи:

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);

- фактична адреса реєстрації/проживання;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти).

Дані, зазначені у заяві, засвідчуються підписом фізичної особи/представника міжнародної чи громадської організації, що її подала.

У разі коли кількість заяв перевищує граничну чисельність представників від громадськості, висунуті кандидатури включаються до складу комісії у міру черговості надходження заяв, при цьому особи, які мають більше одного року досвіду роботи у сфері будівництва, протидії корупції, внутрішнього аудиту чи моніторингу закупівель, мають переважне право на включення до складу комісії.

1.7. Персональний склад Комісії затверджується уповноваженим органом, що утворив Комісію.

1.8. Місцезнаходженням Комісії є приміщення адміністративної будівлі Березанської селищної ради, розташованого за адресою: 57401, Миколаївський район, смт. Березанка, вул. Центральна, 33.

1.9. Інформація про місцезнаходження Комісії, її персональний склад, порядок роботи та інформація за результатами засідань Комісії (кількість розглянутих заяв, прийнятих комісією рішень тощо) розміщується на офіційному веб-сайті Березанської селищної ради.

1.10. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Члени комісії з числа представників від громадськості беруть участь у роботі комісії на громадських засадах.

 

2. Повноваження Комісії

2.1. Комісія з метою забезпечення покладених на неї завдань здійснює такі повноваження:

2.1.1. надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації;

2.1.2. розглядає заяви;

2.1.3. встановлює наявність/відсутність права та підстав для надання компенсації та пріоритетного права на отримання компенсації відповідно до пункту 5 Порядку;

2.1.4. проводить перевірку отримувача компенсації на відсутність (наявність) судимості за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини Кримінального кодексу України;

2.1.5. визначає обсяг пошкоджень об’єкта нерухомого майна за даними акта комісійного обстеження, виконаного відповідно до пункту 8-1 Порядку та/або звіту з технічного обстеження відповідно до пункту 8-1 Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257. У разі відсутності даних акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна комісія вживає заходів для проведення обстеження відповідно до законодавства шляхом звернення до уповноваженого органу;

2.1.6. заповнює чек-лист;

2.1.7. ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа;

2.1.8. здійснює фотофіксацію пошкоджень об’єкта нерухомого майна, що свідчать про характер та обсяг руйнувань, за кожним видом ремонтних робіт, визначених у чек-листі, у разі недодання результатів фотофіксації до акта комісійного обстеження.

2.1.9. ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа, форма якого наведена в додатку 2 до Порядку;

2.1.10. приймає рішення про зупинення/поновлення розгляду заяви, надання/відмову в наданні компенсації відповідно до Порядку;

2.1.11. приймає рішення про необхідність проведення комісійного обстеження об’єктів у випадках, передбачених Порядком;

2.1.12. виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

2.2. Комісія через відповідальних за роботу в Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів проти України, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Реєстр пошкодженого та знищеного майна):

2.2.1. отримує заяви для їх розгляду;

2.2.2. перевіряє надану інформацію в заяві та додані документи;

2.2.3. вносить відомості про зупинення/поновлення розгляду заяви із зазначенням інформації та/або документів, які заявник повинен додати, але в межах та відповідно до пункту 13 Порядку;

2.2.4. проводить огляд пошкодженого об’єкта з метою встановлення фактів проведення ремонтних робіт та відповідності даним акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження;

2.2.5. заповнює за кожним пошкодженим об’єктом чек-лист, результати фотофіксації пошкоджень об’єкта та визначає розмір компенсації;

2.2.6. вносить відомості про надання/відмову в наданні компенсації.

2.3. Комісія з метою здійснення своїх повноважень має право:

2.3.1. заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, необхідну для прийняття рішення про надання компенсації;

2.3.2. одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності документи та/або інформацію, необхідні для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для прийняття рішення про надання компенсації);

2.3.3. ініціювати проведення комісійного обстеження об’єкта та визначати строки його проведення;

2.3.4. проводити свої засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через мережу Інтернет.

Комісія має доступ та право на отримання документів та/або інформації (у тому числі конфіденційної, у порядку, встановленому законодавством) з інформаційно-комунікаційних систем державної та комунальної форми власності, необхідних для перевірки відомостей, зазначених у заявах.

2.4. Комісія зобов`язана:

2.4.1. здійснювати розгляд заяви у строки, визначені у Порядку;

2.4.2. здійснювати дії в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

 

3. Організація роботи Комісії

3.1. Комісію очолює голова, який:

3.1.1. здійснює керівництво діяльністю Комісії та організовує її роботу на основі колегіальності;

3.1.2. координує діяльність членів Комісії;

3.1.3. визначає перелік питань, що віднесені до повноважень Комісії, для їх розгляду Комісією;

3.1.4. погоджує порядок денний засідання Комісії;

3.1.5. приймає рішення щодо режиму проведення засідань Комісії;

3.1.6. головує на її засіданнях Комісії;

3.1.7. підписує рішення Комісії та забезпечує їх подальше впровадження відповідно до законодавства;

3.1.8. підписує протоколи засідань Комісії, інші документи, які видаються в межах повноважень Комісії;

3.1.9. представляє Комісію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, консультативно-дорадчими органами селищної ради, громадянами тощо;

3.1.10. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, з метою забезпечення діяльності Комісії та покладених на неї завдань.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

3.2. Секретар Комісії:

3.2.1. здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії;

3.2.3. готує необхідні документи, інші матеріали для роботи Комісії;

3.2.3. формує проект порядку денного засідання Комісії та подає його на погодження голові Комісії;

3.2.4. здійснює контроль за підготовкою членами Комісії проєктів рішень, інших матеріалів з питань порядку денного засідання Комісії;

3.2.5. інформує членів Комісії про дату, час, формат та місце проведення засідань Комісії, їх порядок денний;

3.2.6. веде, оформляє та підписує протоколи засідань Комісії, забезпечує їх зберігання;

3.2.7. підписує прийняті Комісією рішення;

3.2.8. забезпечує контроль за:

- передаванням рішень Комісії на затвердження уповноваженому органу;

- внесенням до Реєстр пошкодженого та знищеного майна відомостей про рішення Комісії та/або їх скан-копій;

- оприлюдненням на офіційному веб-сайті Березанської селищної ради інформації за результатами засідань комісії (кількість розглянутих заяв, прийнятих комісією рішень тощо);

3.2.9. виконує інші обов’язки, покладені на нього головою Комісії або згідно рішення Комісії.

3.2.10. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки тимчасово виконує інший член Комісії згідно з рішенням Комісії, прийнятим більшістю її членів, присутніх на засіданні.

3.3. Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність проведення яких, і перелік питань до розгляду на яких визначає голова Комісії.

3.3.1. Комісія може проводити свої засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

3.3.2. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

3.3.3. До участі в засіданні комісії не допускається член комісії за наявності у нього потенційного, реального конфлікту інтересів.

3.4. Комісія з питань, визначених у Порядку, приймає рішення.

3.4.1. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

3.4.2. У разі рівного розподілу голосів членів Комісії під час прийняття того чи іншого рішення Комісії остаточне рішення приймає головуючий на засіданні.

3.4.3. Рішення комісії, в тому числі ті, що прийняті за результатами засідання, проведеного дистанційно в режимі реального часу (он-лайн), підписується головою, секретарем та присутніми на засіданні членами комісії (члени комісії, які беруть участь у засіданні комісії дистанційно в режимі реального часу (он-лайн) та можуть підписувати в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису).

3.5. Засідання Комісії протоколюються.

3.5.1. Протокол засідання веде секретар Комісії або інший член Комісії, визначений рішенням Комісії.

3.5.2. У протоколі засідання Комісії зазначаються: дата, час, формат і місце проведення засідання; загальна кількість членів Комісії; кількість членів Комісії, присутніх на засіданні, їх прізвища та ініціали; порядок денний засідання Комісії; повідомлення про конфлікт інтересів (у разі наявності); внесені на голосування питання та пропозиції; прийняті рішення і результати голосування щодо кожного з питань порядку денного засідання.

3.5.3. Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем (іншим членом Комісії, який здійснював його повноваження).

3.5.4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань провадить свою діяльність із дотриманням законодавства про охорону праці, виконанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту. Під час попереджувального сигналу “Увага всім” члени комісії зобов’язані дотримуватися планів реагування на надзвичайні ситуації, затверджених в установленому законодавством порядку.

 

4. Інші положення

4.1. Рішення Комісії про надання/відмову в наданні компенсації невідкладно передається для його затвердження відповідним уповноваженим органом.

4.2. Усі інші питання діяльності Комісії, не врегульовані цим Положенням, регулюються Порядком.


ЗАКОНОДАВСТВО

ЗУ 2923 про компенсацію та РПЗМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2923-20#Text Закон України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України"
Постанова 380 про обробку інформаційних повідомлень в РПЗМ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-%D0%BF#Text Постанова КМУ "Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації"
Постанова 473 про обстеження обʼєктів (комісії) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2022-%D0%BF#Text Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд
Постанова 381 про єВідновлення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381-2023-%D0%BF#Text Порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення»
Наказ Мінреінтеграції
Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text Актуальний перелік територій на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь