Березанська громада
Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про постійні комісії

                                  Додаток

                                                                                       до рішення Березанської селищної ради

                                                          Миколаївської області

                                               11.12.2020 № 3

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про  постійні  комісії  Березанської  селищної  ради
VIII   скликання

 

Стаття 1. Постійні комісії є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 2. Положення про постійні комісії селищної ради – це нормативно-правовий документ, розроблений відповідно до ст. 47  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та ст. 9  Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», який регулює функціональну спрямованість, порядок роботи комісій, проведення їх засідань, повноважень голів, заступників, секретарів, членів постійних комісій, а також діяльність постійних комісій, яка випливає з їх повноважень, встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом роботи селищної ради  та цим Положенням.

 

Стаття 3. Селищна рада може утворювати такі постійні комісії:

 • з питань земельних ресурсів, соціального розвитку  та екології,   благоустрою, житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, промисловості,  транспорту та зв’язку, просторового планування Березанської селищної ради;
 • з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку  та інвестицій;
 • мандатна комісія, з питань депутатської діяльності,  етики, законності, захисту прав людини, антикорупційної діяльності, громадської згуртованості, регуляторної діяльності,соціального захисту, культури, освіти, туризму, медицини та спорту, засобів масової інформації, побутового  обслуговування населення, молодіжної політики та духовності.

Стаття 4.

1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії не пізніше, ніж на другій сесії ради. Кожна постійна комісія обирає з числа своїх членів  заступника голови  і секретаря комісії.

Протягом строку своїх повноважень селищна рада може обирати нові постійні комісії і вносити до їх складу.

До складу постійних комісій не може входити селищний голова, його заступники та секретар ради.

2. Постійна комісія на своєму організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії обирає заступника голови (заступників) та секретаря за пропозицією голови постійної комісії або інших членів постійної комісії. 

3. Депутат ради має право бути членом тільки однієї постійної комісії.

4. Постійна комісія для вивчення питань, розроблення проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії та робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Стаття 5.  Діяльність постійних комісій будується на принципах:

 • законності;
 • гласності;
 • плановості;
 • колективності;
 • вільного обговорення питань та прийняття рекомендацій, висновків.

РОЗДІЛ   ІІ.    ФУНКЦІЇ   ТА   ПИТАННЯ  ВІДАННЯ  ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 6. Основними функціями постійних комісій є:

 • попередній розгляд проєктів програм соціальноекономічного і культурного розвитку місцевого бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;
 • вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціальнокультурного будівництва, інших питань, які вносять на розгляд ради, підготовка проєктів рішень з цих питань;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 7.

 

Постійна комісія  з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку  та інвестицій:

1. Готує висновки та рекомендації, пов’язані із здійсненням контролю за виконанням рішень ради, виконавчого комітету ради в частині реалізації повноважень, зазначених у статтях 27, 28, 35 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Готує висновки та рекомендації з питань:

- попереднього розгляду проєкту бюджету громади Березанської селищної ради, внесенням змін до нього, виконанням плану заходів щодо наповнення та забезпечення виконання бюджету громади та обговорення звіту про його виконання відповідного року;

- встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

- затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності громади;

- залучення інвестицій до селищної ради, контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань, а також технічної допомоги;

-  надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету;

- утворення цільових фондів, затвердженням положень про ці фонди;

- контролю за використанням цільового та резервного фондів ради, відповідно до чинного законодавства;

-  розробки програм, пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності;

- отримання позик, а також з питань передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

- контролю за виконанням рішень ради з питань бюджету та фінансів;

- з інших питань, які відносяться до компетенції постійної комісії.

 3. Вивчає і вносить на розгляд ради рекомендації щодо соціально-економічних і цільових галузевих програм, що стосуються економічної політики, бюджету та фінансів.

 4. Бере участь у проведенні експертизи програм з питань економічного, соціального та стратегічного розвитку громади.

 5. Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформацію щодо їхньої реалізації.

 6. Попередньо розглядає, готує рекомендації та висновки стосовно рішень ради, які пов’язані із створенням, ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади.

 7. Бере участь у розробленні програм, пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності. Надає рекомендації щодо створення підприємств з вітчизняними та іноземними інвестиціями.

 8. Здійснює контроль за ходом виконання програм, затверджених радою, що стосуються економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

 9. Вивчає та розглядає питання щодо зовнішньоекономічної діяльності.

 10. Здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів ради з питань, які належать до компетенції постійних комісій.

 11. Розробляє пропозиції щодо розвитку базових галузей господарського комплексу громади, заслуховує звіти керівників відповідних виконавчих органів селищної ради та готує висновки і рекомендації.

 12. Бере участь у розробці та проведенні аналізу стратегічних планів та програм з розвитку громади.

 13. Розглядає питання про приватизацію підприємств, які можуть вплинути на соціально-економічний стан громади.

 

Стаття 8.

Мандатна комісія, з питань депутатської діяльності,  етики, законності, захисту прав людини, антикорупційної діяльності, громадської згуртованості, регуляторної діяльності, соціального захисту, культури, освіти, туризму, медицини та спорту, засобів масової інформації, побутового  обслуговування населення, молодіжної політики та духовності:

 1. Готує висновки з питань гарантії депутатської діяльності, дає офіційне           тлумачення правил депутатської етики.
 2. Заслуховує депутата селищної ради, який порушує Регламент, принизив честь, гідність інших депутатів, оприлюднив дані стосовно таємниць особистого життя депутата, що оберігаються  законом, без поважних причин не бере участі у роботі сесій селищної ради, постійної комісії, до складу якої він входить.
 3. Бере участь у розробці та здійсненні заходів по забезпеченню законності та захисту прав громадян.
 4. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.
 5. Перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та займається організацією їх прийому, бере участь у роботі по роз'ясненню населенню чинного законодавства.
 6. Проводить роботу по контролю за здійсненням передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, реабілітованих жертв політичних репресій, військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, громадян похилого віку, дітей, що залишилися без піклування батьків, на підставі чого готує висновки і рекомендації.
 7. Бере участь у підготовці питань соціального захисту населення, культури, освіти, туризму, медицини та спорту, побутового обслуговування населення, молодіжної політики та духовності.
 8. Бере участь у розробці селищних соціальних програм зайнятості, соціальної захищеності різних груп населення від безробіття і готує з цього приводу висновки і рекомендації

     

     Стаття 9.

Постійна комісія з питань земельних ресурсів, соціального розвитку  та екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, промисловості, транспорту та зв'язку, просторового планування:

 1. Готує і вносить на розгляд ради проєкти рішень та інші пропозиції з питань земельних ресурсів та соціального розвитку об’єднаної територіальної громади.
 2. Бере участь у підготовці проєктів рішень селищної ради  щодо  розгляду питань з екології, благоустрою,  житлово-комунального господарства, приватизації, власності, промисловості, транспорту та зв'язку, просторового планування, раціонального використання природних ресурсів.
 3. Здійснює контроль та перевірку виконання рішень ради щодо використання природних ресурсів, інших питань, що стосуються функціональної спрямованості комісії.
 4. Веде контрольну діяльність за додержанням підприємствами, установами і організаціями, розташованими на території  селищної ради, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля  та лімітів розміщення відходів і готує з цього приводу висновки і рекомендації.
 5. Готує висновки та рекомендації з питань земельних відноси, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного  середовища та благоустрою.

 

Стаття 10. Питання, що належать до відання  кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням селищного голови, розглядатись постійними комісіями спільно. Спільні засідання ведуть голови цих постійних комісій за погодженням між собою.

 

Стаття 11. Комісії не розглядають питання, які відносяться до компетенції виборчих комісій, суду чи прокуратури, а також анонімні листи і звернення. У випадках отримання комісією листів та звернень, розгляд яких не входить до компетенції комісії, комісія передає їх на розгляд відповідних органів.

 

РОЗДІЛ   ІІІ.    ПРАВА   І  ОБОВ'ЯЗКИ  ПОСТІЙНИХ   КОМІСІЙ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 12.  Постійним комісіям  належить право вносити на розгляд селищної ради та її виконавчого комітету питання, що відносяться до відання комісії.

 

Стаття 13. Постійні комісії селищної ради можуть виступати на пленарних засіданнях селищної ради з доповідями і співдоповідями з  питань, що належать до їх відання.

 

Стаття 14. Постійні комісії селищної ради з питань, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи. Державні, громадські  органи та службові особи зобов'язані подавати постійним комісіям такі матеріали та документи.

 

Стаття 15. Рекомендації постійних комісій селищної ради надсилаються відповідним державним і громадським органам і підлягають обов'язковому розгляду останніми. Про результати розгляду або вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені в строки, встановлені законом.

 

Стаття 16. Постійні комісії селищної ради мають право залучати до участі у своїй роботі депутатів селищної ради, які не входять до складу комісії, представників державних і громадських органів та організацій.

 

Стаття 17. Члени постійних комісій селищної ради зобов'язані брати участь у діяльності комісій, сприяти втіленню їх рішень, виконувати доручення. Члени постійної комісії, пропозиції яких не дістали підтримки, можуть внести їх у письмовій або усній формі при обговоренні даного питання у селищній раді.

 

Стаття 18. Члени постійних комісій селищної ради за дорученням комісії та зі своєї ініціативи вивчають на місцях питання, що належать до відання комісії, узагальнюють пропозиції державних, громадських органів і організацій, а також громадян, передають свої висновки і пропозиції в комісію.

 

Стаття 19. Члени постійних комісій селищної ради на час засідань, а також для виконання доручень комісії, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю.

 

РОЗДІЛ   ІV.   ПОРЯДОК  РОБОТИ  ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ  СЕЛИЩНОЇ   РАДИ

 

Стаття 20. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання комісій скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісій. Засідання комісії проводяться відповідно до плану роботи селищної ради. Порядок денний засідання комісії розробляється головою.

 

Стаття 21.  За результатами вивчення і розгляду питань на засіданнях комісій більшістю голосів від загального складу комісій шляхом відкритого або поіменного голосування приймаються:

 1. рішення – з питань, що стосуються організації роботи постійних комісій;
 2. рекомендації – відносно розгляду комісіями питань, внесених на їх розгляд, а також відносно контрольної діяльності постійних комісій;
 3. висновки – про проєкти рішень селищної ради, внесені на її розгляд, а також стосовно кандидатур, які пропонуються для обрання селищною радою.

Стаття 22. Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого плану роботи або за дорученням селищної ради, селищного голови чи за власною ініціативою скликає голова постійної комісії.

 

Стаття 23. Голова постійної комісії зобов'язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менше однієї третини членів комісії. У випадку, якщо голова постійної комісії за вимогою її членів, не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і при наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.

 

Стаття 24. У разі неможливості прибуття на засідання, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

 

Стаття  25.  При проведенні спільних засідань кількох постійних комісій, рішення приймається простою більшістю голосів від загального складу комісій, які беруть участь у засіданні.

 

Стаття 26. У засіданнях комісії селищної ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати селищної ради, які не входять до складу даної комісії.

 

Стаття 27. На засідання постійних комісій селищної ради можуть запрошуватись працівники виконавчого апарату селищної ради, інші посадові особи, які беруть участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 28. Постійні комісії селищної ради для підготовки питань, які ними розглядатимуться, можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи зі свого складу із залученням представників громадськості, вчених та фахівців.

 

Стаття  29.

 

 1. Голова постійної комісії організовує роботу постійної комісії.

 2. Голова постійної комісії:

1) вносить пропозиції щодо розподілу обов’язків між заступником голови та секретарем постійної комісії;

2) забезпечує складання плану роботи постійної комісії;

3) головує на засіданнях постійної комісії;

4) організовує повідомлення членів комісії про проведення засідання постійної комісії та його порядок денний;

5) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі постійної комісії та робочих груп;

6) організовує виконання рекомендацій та висновків постійної комісії та інформує членів комісії про хід їх виконання;

7) організовує підготовку звіту про роботу постійної комісії;

8) організовує взаємодію роботи постійної комісії з апаратом ради;

9) дає доручення з організаційних питань заступнику голови та секретарю постійної комісії;

10) інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комісії;

11) інформує щомісячно відповідні фракції (партії) ради про відсутність їх членів на засіданнях постійної комісії без поважних причин;

12) про роботу комісії голова не рідше одного разу на рік звітує перед радою та два рази на рік подає письмові інформації селищному голові про підсумки роботи комісії.

 

Стаття 30.

 

1. Розподіл обов’язків між заступником голови та секретарем постійної комісії затверджується на засіданні постійної комісії за пропозицією голови комісії.

 2. У разі відсутності голови постійної комісії з поважних причин, а також в період, коли посада голови постійної комісії є вакантною, обов’язки голови постійної комісії виконує відповідно його заступник або секретар.


Стаття 31. Заступник голови постійної комісії:

 

          1) виконує обов'язки голови постійної комісії в разі його відсутності;

          2) виконує доручення голови постійної комісії, окремі його функції,а також завдання

            з організації роботи постійної комісії;

          3) підписує протоколи засідань постійної комісії, висновки і рекомендації в разі

            відсутності голови постійної комісії.

 

Стаття 32. Секретар постійної комісії:

 

1) бере участь у складанні проєкту плану роботи комісії;

2) веде протоколи засідань;

3) організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться комісією, явку учасників, запрошених осіб, членів комісії та надання їм необхідних матеріалів;

4) веде облік засідань комісії та присутніх на засіданнях;

5) контролює виконання рекомендацій і висновків комісій;

6) контролює виконання планів роботи комісії;

7) бере участь у підготовці письмових звітів про роботу комісії.

 

Стаття 33.

 

1. Члени постійних комісій мають рівні права та обов’язки.

2. Члени постійних комісій мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комісій будь-якого питання, що належить до їхнього відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, у прийнятті їх чи ухваленні. Пропозиція члена комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;

2) викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку комісії;

3) брати участь у підготовці проєктів рішень ради.

 3. Члени постійних комісій зобов’язані:

- брати участь у роботі комісій;

- бути присутніми на засіданнях комісій, до складу яких вони входять;

- дотримуватися порядку на засіданнях комісій;

- виконувати доручення, передбачені рекомендаціями комісій.

 

 Стаття 34.

 

Врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів:

           1. У разі виникнення у голови, заступника, секретаря або члена постійної комісії реального чи потенційного конфлікту інтересів, відповідна особа зобов’язана письмово повідомити про це постійну комісію та раду в порядку, передбаченому Законами України «Про запобігання корупції» та «Про місцеве самоврядування в Україні», не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів в порядку та у строки, встановлені чинним законодавством. Відповідна інформація про конфлікт інтересів обов’язково заноситься до протоколу засідання постійної комісії. Письмова заява голови, заступника, секретаря або члена постійної комісії щодо реального чи потенційного конфлікту інтересів приєднується до протоколу засідання відповідної постійної комісії.

           2. Про конфлікт інтересів також може заявити будь-який інший член постійної комісії або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається.

 

Стаття 35.

 

 1. Формами роботи постійних комісій є засідання.

 2. Засідання постійних комісій є відкритими.

 3. Засідання постійних комісій можуть проводитися спільно з іншими комісіями.

 4. Постійні комісії можуть організовувати заходи, проведення яких не суперечить чинному законодавству України.

 

Стаття 36.

 

1. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу комісії.

 2. Засідання постійної комісії проводяться відповідно до затвердженого плану роботи, затвердженого радою, за дорученням ради або власної ініціативи скликаються головою постійної комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3. Засідання постійної комісії проводяться відкрито і гласно.

У разі порушення особами, присутніми на засіданні, порядку проведення засідання чи перешкоджання проведенню засідання постійної комісії за рішенням постійної комісії такі особи можуть бути видалені з приміщення, де проводиться засідання постійної комісії.

4. На засіданнях постійних комісій проводиться попередній розгляд питань, які виносяться на сесію ради.

5. Постійні комісії повинні повідомляти апарат ради про дату, місце проведення засідання і перелік питань, що виносяться для обговорення, не пізніше ніж за тиждень до його початку для здійснення організаційних заходів з підготовки проведення засідання. Якщо постійна комісія проводить засідання щотижня, то перелік питань, які вносяться на обговорення, надаються апарату ради не пізніше ніж за 2 дні.

6. Голосування на засіданні постійної комісії здійснюється членами комісії особисто і відкрито. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комісії, а в разі його відсутності – визначеним головуючим на засіданні членом комісії. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням кількості голосів “за”, “проти”, “утримались”.

7. За результатами розгляду питань на засіданнях комісії більшістю голосів присутніх складається протокол.

 8. Технічну підтримку в організації роботи постійних комісій здійснює апарат ради.

Стаття 37.

 1. Члени постійних комісій зобов’язані особисто брати участь у засіданні комісій.

 2. Члени постійних комісій зобов’язані завчасно повідомити про неможливість бути присутніми на засіданні комісії голову комісії або секретаря ради.

Стаття 38.

 1. Постійні комісії мають право запрошувати на своє засідання керівників органів державної влади, виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, які знаходяться на території громади, для отримання від них інформації, необхідної для розгляду питань порядку денного.

 2. Постійні комісії мають право вносити на розгляд ради пропозиції про присутність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, на засіданнях  ради під час розгляду питань, віднесених до функціональної спрямованості постійної комісії.

 3. Для розгляду на засіданнях комісій питань, віднесених до їх функціональної спрямованості, можуть бути запрошені автори та ініціатори внесених проєктів рішень, консультанти і експерти, фахівці-практики та інші особи.

 4. Постійні комісії зобов’язані не пізніш як за три дні до дня проведення засідання повідомити керівників органів державної влади, виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, присутність представників яких на засіданні визнана за  необхідне, а також авторів проєктів рішень про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ній.

 5. У повідомленнях особам, запрошеним на засідання постійних комісій, зазначається, з яких питань вони запрошуються.

Стаття 39.

1. Спільні засідання постійних комісій скликаються за ініціативою відповідних комісій або за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради.

2. Спільні засідання постійних комісій веде один із голів цих комісій за взаємною згодою. За дорученням ради або селищного голови спільні засідання комісій можуть вести відповідно селищний голова або секретар ради.

3 Голосування з обговорюваних на спільному засіданні постійних комісій питань проводяться спільно комісіями, які проводять засідання. На спільному засіданні постійних комісій ведеться один протокол.

 

РОЗДІЛ   V.   ДІЛОВОДСТВО   ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ 

СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

 

Стаття 40.  Документи і матеріали постійної комісії групуються за такими напрямками:

              

 1. Список членів постійної комісії в розгорнутій формі.
 2. Протоколи засідань комісії, висновки та рекомендації комісії.
 3. План роботи селищної ради, план роботи постійної комісії.
 4. Довідки, акти, інформації та інші матеріали, листування постійних комісій.
 5. Рішення селищної ради, що стосується комісії.

 

Стаття 41.

 

1. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол засідання.

2. У протоколі засідання постійної комісії зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх членів комісії із зазначенням причин їхньої відсутності, список запрошених осіб із зазначенням їхньої участі в засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список членів постійної комісії, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;

5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії або поширених серед членів постійної комісії;

6) результати голосування з питань порядку денного;

7) прийняті висновки, ухвалені рекомендації.

3. До протоколу додаються матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і викладена в письмовій формі окрема думка членів постійної комісії, які голосували “проти” або утрималися від голосування, якщо вона була надана в письмовій формі членом комісії.

4. Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення й прийняття рекомендацій або висновків комісії.

5. Протокол засідання комісії готується секретарем комісії і підписується головою та секретарем, а у випадку відсутності голови – заступником.

6. Протоколи та перелік документів, на підставі  яких проводився розгляд питань на засіданнях постійної комісії зберігаються протягом скликання в справах комісії, після цього апаратом ради здаються до архіву для постійного зберігання.

 

Стаття 42.

 

1. Постійні комісії подають на розгляд ради, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам свої висновки та рекомендації.

2. У висновках постійної комісії повинна бути обов’язково зазначена назва постійної комісії, питання або доручення, з якого подано висновки, дата проведення  засідання, обґрунтування висновків, загальна характеристика проблеми, фінансово-економічне обґрунтування, у разі, якщо реалізація висновку вимагає матеріальних витрат, аналізу пропозицій.

3. Висновки та рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії та доводяться до відома ради або органів, зазначених у висновку, не пізніше ніж за 3 дні до їхнього прийняття.

4. Рекомендації постійних комісій повинні містити такі реквізити: назву постійної комісії, питання або проблему, з якої прийнято рекомендацію, органи чи посадові особи, яким вона адресована, аналіз пропозиції, терміни розгляду рекомендації.

5. За результатами розгляду у висновках та рекомендаціях постійних комісій зазначається питання, з якого вони прийняті, дата розгляду і номер протоколу засідання.

6. Висновки та рекомендації постійних комісій складаються із описової, мотивувальної та резолютивної частин.

7. У описовій частині висновків, рекомендацій зазначається:

 - за чиїм дорученням або ініціативою було розглянуто питання;

8. У мотивувальній частині висновків, рекомендацій зазначається:

- обґрунтування і мотиви прийнятого висновку, рекомендації.

9. Резолютивна частина висновків, рекомендацій має містити:

1) за результатами розгляду проєктів рішень – позицію постійних комісій щодо включення до порядку денного пленарного засідання та щодо подальшого прийняття рішення радою стосовно проєкту рішення;

2) за результатами розгляду питання стосовно осіб, обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення з посад яких здійснюється радою, – позицію постійної комісії по кожній кандидатурі на цю посаду.

 10. У рекомендаціях постійних комісій щодо контролю за діяльністю виконавчих органів  ради, підприємств, установ, організацій, які знаходяться на території громади, їх посадових і службових осіб, зазначаються:

1) положення нормативно-правових актів, які були порушені або неналежно виконані відповідними  органами чи посадовими особами із зазначенням фактів, які це підтверджують;

2) сформульована позитивна чи негативна оцінка роботи органу чи посадової особи;

3) заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених комісією порушень нормативно- правових актів, пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності за зазначені порушення.

Висновки і рекомендації постійної комісії підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 

Стаття 43.  Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

Стаття 44. План роботи комісії готується головою комісії на квартал і затверджується на засіданні комісії.

 

РОЗДІЛ   VІ.    ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ, ТЕХНІЧНЕ,  ІНФОРМАЦІЙНЕ  ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПОСТІЙНИХ   КОМІСІЙ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 45. Організаційно-методичне, інформаційне та матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється виконавчим апаратом селищної ради.

 

Стаття 46.  Порядок взаємодії постійних комісій селищної ради з працівниками апарату виконавчої влади визначається згідно з Положенням про виконавчий апарат селищної ради та відповідно до Положення про посадові інструкції працівників виконавчого апарату селищної ради.

 

РОЗДІЛ   VІІ.    ПРИЙНЯТТЯ   ТА  ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  ДО  ПОЛОЖЕННЯ,  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

 

Стаття 47.  Дане Положення приймається, доповнюється та змінюється на сесії селищної ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 48. Будь-яка зміна Положення стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

 

Стаття 49.  Всі порушення Положення із зазначенням осіб, які допустили ці порушення, оголошується на засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики.

За результатами розслідування таких порушень дана комісія приймає висновки і рекомендації.

 

Стаття 50. Неодноразові порушення депутатом Положення є підставою для звернення до селищної ради про застосування до нього заходів у встановленому законом порядку.

 

 

 

Селищний голова                                                            Валерій ХОМІЦЬКИЙ                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь