Березанська громада
Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ

Додаток

Затверджено

рішенням сесії Березанської селищної ради

від 23.02.2023 року № 9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я  
Березанської селищної ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.  
  1. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Березанської селищної ради (далі - Відділ) є виконавчим органом Березанської селищної ради.
  2. Відділ створений з метою забезпечення в межах визначених законодавством прав жителів територіальної громади в сфері соціального захисту та охорони здоров’я, надання якісних соціальних та медичних послуг.
  3. Відділ є підзвітним і підконтрольним Березанській селищній раді, підпорядковується її виконавчому комітету та селищному  голові, а в частині виконання делегованих повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підконтрольне органам виконавчої влади.
  4. Відділ діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України. В своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», законодавством з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я, указами Президента України, постановами та іншими актами Верховної Ради України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України, Держпраці, Статутом територіальної громади, рішеннями селищної  ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, прийнятими у межах їх компетенції, а також цим Положенням.
  5. Положення про Відділ, структура, чисельність Відділу затверджуються рішенням селищної  ради у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  6. Відділ забезпечує належний рівень діловодства, дотримання режиму захисту персональних даних та службової таємниці з питань, які належать до його компетенції.
  7.  Відділу підпорядковані надавачі соціальних послуг та заклади охорони здоров’я, створені селищною  радою, або селищна рада є їхнім засновником.
  8. При виконанні покладених на нього функцій, Відділ взаємодіє з територіальними підрозділами Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я, органами виконавчої влади, виконавчими органами Березанської селищної ради, іншими органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та відомств України, управлінням соціального захисту населення  Миколаївської райдержадміністрації, управлінням Пенсійного фонду України.

 

II . ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 1. Основними завданнями Відділу є:
  1. Реалізація власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту та охорони здоров’я громадян, які проживають на території Березанської  територіальної громади.
  2. Здійснення аналізу соціальних потреб окремих категорій населення, формування та ведення реєстрів даних отримувачів соціальної допомоги.
  3. Вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян, що проживають на території громади.
  4. Забезпечення у межах своїх повноважень нагляду за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  5. Забезпечення виконання державних і місцевих програм соціального захисту населення, охорони здоров’я.
  6. Розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку, сімей, дітей, молоді  та сприяє в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання.
  7. Забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров׳я, вимог Державних стандартів медичного обслуговування, підвищення якості надання медичних послуг, санітарно- епідемічного благополуччя населення.
  8. Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері охорони здоров’я шляхом виконання відповідних державних і селищних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо- профілактичних програм, надання населенню якісної медичної допомоги і медичних послуг через мережу комунальних закладів охорони здоров’я.
  9. Участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров’я в інтересах Березанської селищної територіальної громади.
  10. Забезпечення діяльності та координація діяльності закладів, установ, організацій  сфери соціального захисту: Центру соціальних служб, Центру надання соціальних послуг  та охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності Березанської селищної територіальної громади.
  1. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

- забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті Березанської селищної територіальної громади;

- забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

- не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:
   1. Діяльність комісій з питань соціального захисту та соціальної підтримки.
   2. Формування та ведення реєстрів даних отримувачів матеріальної допомоги з числа малозабезпечених громадян, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, інших категорій.
   3. Розробку проєктів нормативно-правових актів, рішень Березанської селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного  голови, договорів, інше.
   4. Внесення пропозицій до Програми соціально-економічного  розвитку Березанської селищної територіальної громади та участь у її реалізації.
   5. Координування діяльності виконавчих органів селищної ради, пов'язаних з розробленням та виконанням Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення, участь у розробленні інших цільових (комплексних) програм з питань, що належать до компетенції Відділу.
   6. Внесення пропозицій селищній раді під час формування селищного бюджету щодо передбачення у складі видатків коштів на фінансування програм з питань, що належать до компетенції Відділу.
   7. Аналіз стану виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає селищному голові пропозиції з цих питань.
   8. Цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування, охорону здоров’я та на виконання програм з питань, що належать до компетенції Відділу.
   9. Участь у підготовці звітів селищного  голови,  заступника  селищного  голови  згідно з розподілом функціональних повноважень.
   10. Забезпечення проведення заходів щодо запобігання корупції.
   11. Забезпечення доступу до публічної інформації
   12. Забезпечення захисту персональних даних.
   13. Опрацювання запитів та звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
   14. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян.
   15. Сприяння благодійним, волонтерським, релігійним, міжнародним, громадським організаціям, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним верствам населення громади.
   16. Організацію у межах своєї компетенції роботи щодо надання місцевих пільг окремим категоріям населення.
   17. Визначення потреб населення територіальної громади у соціальних та реабілітаційних послугах, на основі яких планується їх надання.
   18. Розгляд заяв осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, щодо отримання соціальних послуг та прийняття рішення стосовно їх надання, зокрема щодо сприяння влаштуванню (за потреби) до будинків-інтернатів (пансіонатів), реабілітаційних установ громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей-інвалідів.
   19. Прийняття рішення про надання соціальних послуг КУ «Центр з надання соціальних послуг Березанської селищної ради».
   20. Моніторинг, контроль та оцінювання якості соціальних послуг, підготовка статистичних звітів та надання оперативної інформації для підготовки звітів.
   21. Приймання документів та їх опрацювання з метою вирішення в установленому порядку питань щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.
   22. Планування соціальних послуг і видатків на їх надання, підготовку відповідних пропозицій до селищних  програм соціального розвитку, проекту бюджету селищної територіальної громади. Здійснення соціального замовлення соціальних послуг у недержавних організаціях.
   23. Організацію співпраці з іншими органами місцевого самоврядування щодо спільного фінансування установ і закладів, які надають соціальні послуги.
   24. Залучення непрацюючих фізичних осіб до надання соціальних послуг і виплати їм компенсації за надання таких послуг.
   25. Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
   26. Обстеження матеріально-побутових умов для призначення (відновлення) державної соціальної допомоги/соціальних виплат.
   27. Подання пропозицій селищній раді, виконавчому комітету ради щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.
   28. Вживання заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
   29. Вирішує питання про надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни, а також інших категорій малозабезпечених громадян, надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством.
   30. Оплату пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються окремим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства.
   31. Консультування з питань застосування законодавства. Проведення консультування громадян з питань надання соціальної підтримки; проведення співбесід із заявниками; визначення потреб громадян у соціальній підтримці безпосередньо у приміщенні відділу.
   32. Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення, спрямованої на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, опитування, анкетування мешканців з метою визначення основних проблем та перспектив надання послуг із соціальної підтримки в громаді.
   33. Організацію у межах своєї компетенції роботи, пов'язаної з наданням фінансової підтримки місцевим   громадським організаціям ветеранів та інвалідів.
   34. Сприяння розвитку усіх видів медичного обслуговування, удосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення потреби при формуванні замовлень на кадри для цих закладів, укладання договорів на підготовку фахівців; участь в організації роботи з удосконалення кваліфікації кадрів.
   35. Сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян.
   36. Контроль за забезпеченням відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.
   37. Аналіз стану охорони здоров’я в Березанській селищній територіальній громаді, визначення тенденцій і перспектив розвитку сфери охорони здоров’я.
   38. Внесення у встановленому порядку пропозицій по відкриттю, створенню, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності селищної територіальної громади.
   39. Участь у перевірках підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади, у встановленому законом порядку.
   40. Організацію та здійснення медико-санітарного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
   41. Керівництво діяльністю, координацію і контроль за роботою закладів охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.
   42. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.
   43. Прийом, аналіз та оцінку звітів про роботу керівників закладів, установ та організацій соціальної сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.
   44. Організацію ведення діловодства та зберігання документів відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Березанської селищної ради.
   45. Надання методичної і практичної допомоги іншим виконавчим органам селищної ради з питань, що належать до компетенції Відділу.
   46. Інформування населення щодо виконання повноважень Відділу та його структурними підрозділами, у тому числі через засоби масової інформації. Роз'яснення громадянам положень нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.
   47. Виконання інших функцій, що випливають з покладених на Відділ завдань.
   48. Дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.
   49. Організацію роботи з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів.
   50. У межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, забезпечує захист персональних даних.
   51. Розробляє та впроваджує плани роботи з працівниками Відділу, плани і порядок посилення інституційної спроможності працівників, навчання та підвищення їх кваліфікації, заохочення та мотивації до збільшення продуктивності та ефективності, встановлення системи оцінки ефективності та результативності їх діяльності.
   52. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу.
   53. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 1. III. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ
  1. Структура, штатний розпис, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу затверджується селищною радою.
  2. Начальник Відділу, інші працівники Відділу - посадові особи місцевого самоврядування, призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.
  3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються селищним головою.
  4. Начальник Відділу:
   1. здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, організацію та результати діяльності Відділу, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
   2. розробляє та подає на затвердження Березанській селищній раді положення про Відділ;
   3. звітує про виконання покладених на Відділу завдань та затверджених планів роботи;
   4. бере участь у засіданнях Березанської селищної ради та її виконавчого комітету;
   5. представляє інтереси Відділу та Березанської селищної ради (за дорученням керівництва ради) у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
   6. планує роботу Відділу, вносить пропозиції до плану роботи виконавчого комітету Березанської селищної  ради;
   7. вживає заходи до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи виконавчого органу;
   8. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Відділу;
   9. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
   10. організовує своєчасний та якісний розгляд працівниками пропозицій, заяв, скарг, що надходять до Відділу та Березанської селищної  ради та готує за результатами їх розгляду проекти відповідей;
   11. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
   12. забезпечує створення в Відділі системи внутрішнього контролю;
   13. здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
  5. Посадова інструкції начальника Відділу затверджується селищним головою.

 

 1. IV. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:

 1. залучати в установленому порядку фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету Березанської селищної ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;
 2. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів Березанської селищної  ради, пропозиції щодо удосконалення управлінської підзвітності та внутрішнього контролю;
 3. скликати та організовувати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
 4. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів селищної  ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 5. представляти селищну раду в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;
 1. ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів виконавчого комітету тощо;
 2. брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками Відділу;
 3. давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції Відділу.
 1. V. ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ
  1. Посадові особи Відділу зобов’язані:
   1. діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
   2. сумлінно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу;
   3. неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог;
   4. запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;
   5. виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій;
   6. постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності;
   7. забезпечити недопущення розголошення персональних даних фізичних осіб, конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, режим якої встановлено законами України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.
 2. VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ
 1. Посадові особи відділу несуть відповідальність:
 • за неналежне виконання своїх посадових обов’язків, що зазначені у вказаному Положенні та посадових інструкціях.
 • невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і функцій.
 • недотримання вимог чинного законодавства та інших внутрішніх організаційно - нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на відділ.
 • недостовірність відомостей та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться Березанською селищною радою відповідно до процедури розгляду питань у Березанській селищній раді, передбаченої Регламентом роботи   ради.
 2. Припинення діяльності, ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

                                          

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь