Березанська громада

Миколаївська область

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади завідувача сектору  ЖКГ та благоустрою Березанської селищної ради

Дата: 14.09.2021 13:59
Кількість переглядів: 225

Березанська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача сектору  ЖКГ та благоустрою Березанської селищної ради.

 

Умови конкурсу на заміщення вакантної посади

завідувача  сектору ЖКГ та благоустрою

 

     До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:  вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста за спеціальністю «Правознавство», стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, володіють знаннями чинного законодавства, вільно володіють державною мовою, вміють працювати на персональному комп'ютері.

Вимоги до претендентів:
 громадянство України;
– вища освіта
не нижче ступеня  магістра, спеціаліста  за спеціальністю «Правознавство»;
стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років;
– вільне володіння державною мовою
;
– навички роботи на персональному комп’ютері в режимі користувача.

 

Перелік необхідних документів на участь у конкурсі:

 • заява про участь у конкурсі;
 • заповнена особова карта (форма П-2ДС);
 • автобіографія;
 • фотокартки розміром 3 х 4 см – 2 шт.;
 • копія паспорта та ідентифікаційного номеру;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копія трудової книжки або Витяг з Реєстру (відомості про трудову діяльність);
 • декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік в  електронному вигляді.

      Прийом документів здійснюється   протягом 30 календарних днів з дня опублікування  на офіційному сайті Березанської селищної ради повідомлення про оголошення конкурсу за адресою: смт Березанка, вул. Центральна, 33 (ІІ поверх, відділ кадрів).

       Заява про участь у конкурсі

    Форма № П-2ДС

  Автобіографія

            Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (ст. 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (ст. 13,14).
 7. Найважливіші функції держави (ст. 17).
 8. Державні символи України (ст. 20).
 9. Конституційне право на освіту (ст. 53).
 10. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
 11. Конституційне право на охорону здоров’я (ст. 49).
 12. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).
 13. Право громадянина України на вибори (ст. 70).
 14. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).
 15. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (ст.92).
 16. Державний бюджет України (ст. 96).
 17. Порядок обрання Президента України (ст. 103).
 18. Повноваження Президента України (ст. 106).
 19. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (ст. 107).
 20. Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).
 21. Повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 116,117).
 22. Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).
 23. Система судів в Україні (ст. 125).
 24. Основні засади судочинства в Україні (ст. 129).
 25. Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).
 26. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (ст. 137).
 27. Повноваження Автономної Республіки Крим (ст. 138).
 28. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).
 29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (ст. 143).
 30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (ст. 147, 150).
 31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

 

Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

 

1.Основні принципи служби  в органах місцевого самоврядування (ст. 4). 

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування  (ст. 5). 

3. Посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування.(ст.2,3). 

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (ст. 6). 

5. Основні обов'язки  посадових осіб місцевого  самоврядування (ст. 8). 

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9). 

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст. 12)

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст. 10). 

9. Присяга  посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11). 

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 13). 

11. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (ст. 14). 

12.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 15). 

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 16).

14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.(ст.17). 

15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст. 18). 

16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст. 20). 

17.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (ст. 21). 

18. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст. 24). 

18. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (ст. 22). 

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст. 23).

 

Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (ст.1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст.3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.4,5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (ст.12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (ст.20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (ст.22,23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (ст.25,27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (ст.29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст.36).

13. Вимоги до поведінки осіб (ст.37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст.45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (ст.49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (ст.51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст.53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст.54).

19. Антикорупційна експертиза (ст.55).

20. Спеціальна перевірка (ст.56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (ст.61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст.65).

 

 

Питання для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача  сектору ЖКГ

та благоустрою

1.Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг. (ст.3 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

2.Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг. (ст. 4 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

3. Перелік житлово-комунальних послуг. (ст.5 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

4.Суб’єкти правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг. (ст.6  ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

5.  Порядок оплати житлово-комунальних послуг. (ст.9  ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

6.  Застосування соціальних нормативів. (ст.11  ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

7. Договори про надання житлово-комунальних послуг. (ст.12 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

8.  Послуга з централізованого водопостачання. (ст. 23  ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

9. Призначення благоустрою населених пунктів.  (ст.2 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»).

10.  Система благоустрою     населених пунктів. (ст.3 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»).

11.Повноваження сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів. (ст.10 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»).

12.Об'єкти у сфері благоустрою населених пунктів. (ст.13 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»).

13.Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів. (ст.17 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»).

14. Організація благоустрою населених пунктів. (ст.20 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»).

15.  Елементи благоустрою. (ст.21 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»).

16. Класифікація надзвичайних ситуацій ( ст. 5 Кодекс цивільного захисту України).

17. Суб’єкти забезпечення цивільного захисту ( ст. 6 Кодекс цивільного захисту України).

18. Основні принципи здійснення цивільного захисту ( ст. 7 Кодекс цивільного захисту України).

19. Формування цивільного захисту ( ст. 26 Кодекс цивільного захисту України).

20. Інформування у сфері цивільного захисту ( ст. 31 Кодекс цивільного захисту України).

21. Законодавство про охорону праці (ст. 3 ЗУ «Про охорону праці»).

22. Права на охорону праці під час укладання трудового договору  (ст. 5 ЗУ «Про охорону праці»).

23. Права працівників на охорону праці під час роботи  (ст. 6 ЗУ «Про охорону праці»).

24. Охорона праці жінок (ст. 10 ЗУ «Про охорону праці»).

25. Навчання з питань охорони праці (ст. 18 ЗУ «Про охорону праці»).

26. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки (р. 2 п.3 Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 р. «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»)

27. Системи протипожежного захисту, засоби зв’язку (р. 5 п.1 Наказ МВС України №1417 від 30.12.2014 р. «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»)

28. Основні принципи і зміст мобілізаційної підготовки та мобілізації (ст. 3 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

29. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації (ст. 4 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

30. Заходи органів місцевого самоврядування при мобілізаційній підготовці (ст. 18 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь