Березанська громада

Миколаївська область

Оголошено конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Березанської селищної ради

Дата: 23.11.2021 17:30
Кількість переглядів: 298

Березанська селищна рада оголошує конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Березанської селищної ради.

Прийом документів здійснюватиметься протягом 30 календарних днів – з 23.11.2021 по 22.12.2021 за адресою: смт Березанка, вул. Центральна, 33, приміщення селищної ради, сектор ЖКГ та благоустрою (2-ий поверх), звертатися до головного спеціаліста Ігора Вікторовича Рогальова.

З умовами та порядком проведення конкурсу можна ознайомитися нижче.

 

ВИМОГИ  ДО  ПРЕТЕНДЕНТІВ

   1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

  • балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;
  • довідки відповідних  органів  державної  податкової  служби і Пенсійного   фонду України    про    відсутність    (наявність) заборгованості  за  податковими  зобов'язаннями  та  платежами  до Пенсійного фонду України;
  • документа, що  містить  інформацію  про  технічний потенціал суб'єкта    господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які  перебувають   на   балансі   суб'єкта господарювання,  наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);
  • документ, що містить відомості про обсяги надання послуг  із збирання  та  перевезення  твердих,  великогабаритних,  ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;
  • технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
  • довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип,    вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного   контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;
  • довідки про  забезпечення  створення умов для щоденного миття спеціально  обладнаних  транспортних  засобів,  їх  паркування  та технічного обслуговування;
  • довідки про проходження водіями медичного огляду;
  • документа, що  містить  відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
  • документа, що  містить  інформацію  про  кількість  відходів, залучених   учасником   до   повторного   використання;  кількість відходів,  які використовуються як  вторинна  сировина;  кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;
  • інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і  містять  відомості  про  його  здатність  надавати  послуги   з вивезення  побутових  відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо)  належного рівня якості.

 2. Конкурсна пропозиція з відміткою «Заява на участь у конкурсі з вивезення твердих побутових відходів в Березанській селищній раді»

подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

 4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

 5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

 6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів

на території Березанської селищної ради

 1. Загальні положення

 1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Березанської селищної ради.

1.3. Метою проведення конкурсу є розвиток ринкових відносин, ліквідації монополії у сфері надання житлово-комунальних послуг, забезпечення повного та якісного задоволення потреб територіальної громади в підтриманні належного санітарного стану території та підвищення рівня обслуговування населення Березанської селищної ради.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

- доступність інформації про конкурс;

- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

- поінформованість громадян про результати конкурсу.

1.5. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

 • конкурсна документація - комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;
 • конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;
 • конкурсна комісія – постійний або тимчасовий орган, утворений виконавчим комітетом Березанської селищної ради для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;
 • організатор конкурсу – відділ економіки, рекреаційної діяльності туризму та інвестиційної політики Березанської селищної ради;
 • учасник конкурсу - суб'єкт господарювання, установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами та які можуть забезпечити виконання обов'язків, визначених у частині 2 статті 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» і що подав конкурсну пропозицію; побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
 • тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;
 • рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водовідведення і зберігаються у вигрібних ямах;
 • контейнерні майданчики – відведені місця для розміщення контейнерів;
 • контейнери – збірники для накопичення твердих побутових відходів; виготовляються з металу та полімерних матеріалів;

Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи». 

2. Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів

 2.1. Організація і проведення конкурсу здійснюється Березанською селищною радою.

2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- наявність матеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

а) багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- кількість будинків, у яких відсутнє центральне водопостачання та каналізація, а рідкі побутові відходи зберігаються у вигрібних ямах;

- відомості про власників будинків або наймачів, користувачів, тощо;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

б) одноквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних твердих побутових відходів;

- характеристика під'їзних шляхів;

в) підприємства, установи та організації:

- загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

- площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності);

9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, тощо).

10) вимоги до конкурсних пропозицій;

11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

2.3. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, депутати ради.

2.4. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора. До складу конкурсної комісії не можуть входити представника учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами.

Конкурсна комісія:

 • перевіряє наявність потрібних документів у поданих конкурсних пропозиціях;
 • готує відмову для суб’єкта господарювання в участі в конкурсі, якщо ними не подана в зазначений термін у повному обсязі конкурсна пропозиція на участь у конкурсі;
 • у зазначений день та час розкриває конверти та оголошує пропозиції учасників;
 • проводить співбесіди з учасниками конкурсу та оцінює їх діяльність та пропозиції;
 • ухвалює рішення про переможця конкурсу.

Метою співбесіди є виявлення спроможності конкурсанта надавати послуги зі збирання та вивезення побутових відходів, уточнення інформації, яка міститься в конкурсних пропозиціях, а також одержання додаткових відомостей про учасника.

2.5. Персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням Березанської селищної ради.

2.6. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.

2.7. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4, 7-9, 13 пункту 2.2. цього Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

2.8. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший, ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2.9. Організатор  конкурсу  протягом  трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі  надає  йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

2.10. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

2.11. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

2.12. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

2.13. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляється учасникам конкурсу.

3. Подання документів

3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

  • балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;
  • довідки відповідних  органів  державної  податкової  служби і Пенсійного   фонду України    про    відсутність    (наявність) заборгованості  за  податковими  зобов'язаннями  та  платежами  до Пенсійного фонду України;
  • документа, що  містить  інформацію  про  технічний потенціал суб'єкта    господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які  перебувають   на   балансі   суб'єкта господарювання,  наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);
  • документ, що містить відомості про обсяги надання послуг  із збирання  та  перевезення  твердих,  великогабаритних,  ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;
  • технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
  • довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип,    вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного   контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;
  • довідки про  забезпечення  створення умов для щоденного миття спеціально  обладнаних  транспортних  засобів,  їх  паркування  та технічного обслуговування;
  • довідки про проходження водіями медичного огляду;
  • документа, що  містить  відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
  • документа, що  містить  інформацію  про  кількість  відходів, залучених   учасником   до   повторного   використання;  кількість відходів,  які використовуються як  вторинна  сировина;  кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;
  • інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і  містять  відомості  про  його  здатність  надавати  послуги   з вивезення  побутових  відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо)  належного рівня якості.

3.2. Конкурсна пропозиція з відміткою «Заява на участь у конкурсі з вивезення твердих побутових відходів в Березанській селищній раді» подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації. 

4. Проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться протягом 5 днів після закінчення прийому документів.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день проведення конкурсу у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учасник у взятті участі в конкурсі:

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Порядку.

4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.        

5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації, назначеними у додатку до цього Порядку.

5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.4. Організатор конкурсу забезпечує протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу введення у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на території  Березанської селищної ради, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Березанської селищної ради, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

5.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

5.6. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Березанської селищної ради.

5.7. Не  пізніше  ніж за два місяця до припинення договору на надання  послуг з вивезення побутових відходів на території Березанської селищної ради проводиться  новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

6. Фінансування проведення конкурсу

6.1. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

7. Розгляд спорів

7.1. Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток по Порядку

КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ

конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

1.Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів,небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах в установах та організаціях, розміщених у межах певної території        

перевага надається учасникові, який  має  спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів - твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів для підтвердження факту наявності достатньої         кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються| перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший      

2.  Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт,з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів     

 

наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту           

3.Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових|відходів                         

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів       

 

4.Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний     огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі           

5.Можливість забезпечити  зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством                       

 

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні   працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій       території виконавця послуг  

6.Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час

перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації| збирання та перевезення побутових відходів          

7.Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів

вартість надання послуг з вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів порівнюється окремо перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг                       ,          

8.Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил                   

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з     вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки    

9.Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з  урахуванням пропозицій щодо   залучення співвиконавців)   

перевага надається  учасникові, який не має

порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів          

10. Способи поводження з побутовими відходами, яким    надається перевага, у порядку   спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення побутових відходів          

перевага надається учасникові, що здійснює       поводження з побутовими       відходами способом, який зазначено у  графі "Кваліфікаційні вимоги" цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю побутових відходів  

 

                                                                                                       

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь