Березанська громада

Миколаївська область

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста фінансового відділу

Дата: 16.03.2021 14:22
Кількість переглядів: 200

Березанська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

- головного спеціаліста фінансового відділу  Березанської селищної ради. 

                                             

Умови конкурсу на заміщення вакантної посади

головного  спеціаліста фінансового відділу

     До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:  вищу освіту за спеціальністю, стаж роботи за фахом на державній службі/або в органах місцевого самоврядування  на посаді не нижче спеціаліста не менше 3-х років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років, володіють знаннями чинного законодавства, вільно володіють державною мовою, вміють працювати на персональному комп'ютері.

     Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення на сайті Березанської громади за адресою: смт Березанка, вул. Центральна, 86, тел. для довідок: (05153)2-13-43.

Вимоги до претендентів:
 громадянство України;
– освіта вища (за відповідним напрямком) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;
– стаж роботи
за фахом на державній службі не менше 3 років або за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
– вільне володіння державною мовою
;
– навички роботи на персональному комп’ютері в режимі користувача.

Перелік необхідних документів на участь у конкурсі:

 • заява про участь у конкурсі;
 • заповнена особова карта (форма П-2ДС);
 • фотокартки розміром 3 х 4 см – 2 шт.;
 • копія паспорта та ідентифікаційного номеру;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік в  електронному вигляді. 
 • Заява на участь у конкурсі (завантажити)   
 • Питання на перевірку знання Конституції України
 • Основні розділи Конституції України.
 • Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).
 • Форма правління в Україні (ст. 5).
 • Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
 • Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 • Об’єкти права власності Українського народу (ст. 13,14).
 • Найважливіші функції держави (ст. 17).
 • Державні символи України (ст. 20).
 • Конституційне право на освіту (ст. 53).
 • Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
 • Конституційне право на охорону здоров’я (ст. 49).
 • Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).
 • Право громадянина України на вибори (ст. 70).
 • Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).
 • Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (ст.92).
 • Державний бюджет України (ст. 96).
 • Порядок обрання Президента України (ст. 103).
 • Повноваження Президента України (ст. 106).
 • Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (ст. 107).
 • Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).
 • Повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 116,117).
 • Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).
 • Система судів в Україні (ст. 125).
 • Основні засади судочинства в Україні (ст. 129).
 • Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).
 • Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (ст. 137).
 • Повноваження Автономної Республіки Крим (ст. 138).
 • Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).
 • Повноваження територіальних громад за Конституцією України (ст. 143).
 • Статус та повноваження Конституційного Суду України (ст. 147, 150).
 • Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154) 
 •  

  Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

   

  1.Основні принципи служби  в органах місцевого самоврядування (ст. 4). 

  2. Право на службу в органах місцевого самоврядування  (ст. 5). 

  3. Посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування.(ст.2,3). 

  4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (ст. 6). 

  5. Основні обов'язки  посадових осіб місцевого  самоврядування (ст. 8). 

  6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9). 

  7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст. 12)

  8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст. 10). 

  9. Присяга  посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11). 

  10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 13). 

  11. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (ст. 14). 

  12.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 15). 

  13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 16).

  14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.(ст.17). 

  15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст. 18). 

  16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст. 20). 

  17.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (ст. 21). 

  18. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст. 24). 

  18. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (ст. 22). 

  20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст. 23).

   

  Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

   

  1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (ст.1).

  2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст.3).

  3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.4,5).

  4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.11).

  5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (ст.12).

  6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.14).

  7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (ст.20).

  8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (ст.22,23).

  9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (ст.25,27).

  10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.28).

  11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (ст.29).

  12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст.36).

  13. Вимоги до поведінки осіб (ст.37).

  14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст.45).

  15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (ст.49,50).

  16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (ст.51).

  17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст.53).

  18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст.54).

  19. Антикорупційна експертиза (ст.55).

  20. Спеціальна перевірка (ст.56).

  21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (ст.61).

  22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст.65).

   

   Питання на перевірку знання Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

  1. Поняття місцевого самоврядування (ст. 2).

   2. Основні принципи місцевого самоврядування (ст. 4).

  3. Повноваження сільських, селищних, міських рад (ст. 25, 26).

   4. Основні повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (ст. 27-40).

   5. Повноваження сільського, селищного, міського голови (ст. 42).

  6. Порядок формування рад (ст. 45).

   7. Основні розділи Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.

   8. Місцеві податки і збори (ст. 69).

   9. Місцеві бюджети (ст. 63).

  10. Порядок скликання і проведення сесії ради (ст. 46).

  11. Постійні комісії ради, їх завдання та повноваження (ст. 47).

   12. Депутат ради (ст. 49).

  13. Секретар сільської, селищної, міської ради (ст. 50).

  14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради (ст. 51).

  15. Повноваження виконавчого комітету (ст. 52).

   16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 59).

   17. Право комунальної власності (ст. 60).

   18. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 74-77).

   19. Виконавчі органи рад (ст. 11).

   

 • Питання для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  фінансового відділу

  1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1).

  2. Бюджетний період (стаття 3).

  3. Визначення понять: бюджет, бюджети місцевого самоврядування, бюджетне зобов’язання (стаття 2).

  4. Структура місцевих бюджетів (стаття 63).

  5. Бюджети місцевого самоврядування (ст. 2).

  6. Склад бюджетного законодавства (стаття 4).

  7. Що належить до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів (ст.71.2).

  8. Складові частини бюджету (Бюджетний кодекс України).
  9. Структура та принципи бюджетної системи України (Бюджетний Кодекс України, статті 5,7).

  10. Порядок складання проектів кошторисів (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 )

  11. Порядок розгляду та затвердження кошторисів (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228)

  12. Основні вимоги відносно виконання кошторису (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 )

  13. Підстави внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та плану спеціального фонду кошторисів (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228)

  14. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження (Бюджетний Кодекс України, статті 20, 21, 22).
  15. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів та видатків бюджету (Бюджетний Кодекс України, статті 8, 9 ,10).

   

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь