Березанська громада

Миколаївська область

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади провідного  спеціаліста юридичного сектору

Дата: 13.05.2021 15:55
Кількість переглядів: 158

Березанська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

- провідного спеціаліста юридичного сектору  Березанської селищної ради.

                     

Умови конкурсу на заміщення вакантної посади

провідного  спеціаліста юридичного сектору

     До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:  вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», стаж роботи за фахом на державній службі/або в органах місцевого самоврядування  на посаді не нижче спеціаліста не менше 3-х років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років, володіють знаннями чинного законодавства, вільно володіють державною мовою, вміють працювати на персональному комп'ютері.

Прийом документів здійснюється керуючою справами (секретар) виконавчого комітету Березанської селищної ради КЛІЩЕНКО Наталією  протягом 30 календарних днів з дня опублікування  на офіційному сайті Березанської селищної ради повідомлення про оголошення конкурсу. 

Вимоги до претендентів:
 громадянство України;
– освіта вища (за відповідним напрямком) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
за спеціальністю «Правознавство»;
– стаж роботи
за фахом на державній службі/ або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або за фахом в інших сферах управління не менше 5 років;
– вільне володіння державною мовою
;
– навички роботи на персональному комп’ютері в режимі користувача.

Перелік необхідних документів на участь у конкурсі:

 • заява про участь у конкурсі;
 • заповнена особова карта (форма П-2ДС);
 • автобіографія;
 • фотокартки розміром 3 х 4 см – 2 шт.;
 • копія паспорта та ідентифікаційного номеру;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • копія трудової книжки;
 • декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік в  електронному вигляді.

            Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (ст. 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (ст. 13,14).
 7. Найважливіші функції держави (ст. 17).
 8. Державні символи України (ст. 20).
 9. Конституційне право на освіту (ст. 53).
 10. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
 11. Конституційне право на охорону здоров’я (ст. 49).
 12. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).
 13. Право громадянина України на вибори (ст. 70).
 14. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).
 15. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (ст.92).
 16. Державний бюджет України (ст. 96).
 17. Порядок обрання Президента України (ст. 103).
 18. Повноваження Президента України (ст. 106).
 19. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (ст. 107).
 20. Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).
 21. Повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 116,117).
 22. Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).
 23. Система судів в Україні (ст. 125).
 24. Основні засади судочинства в Україні (ст. 129).
 25. Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).
 26. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (ст. 137).
 27. Повноваження Автономної Республіки Крим (ст. 138).
 28. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).
 29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (ст. 143).
 30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (ст. 147, 150).
 31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

 

1.Основні принципи служби  в органах місцевого самоврядування (ст. 4). 

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування  (ст. 5). 

3. Посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування.(ст.2,3). 

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (ст. 6). 

5. Основні обов'язки  посадових осіб місцевого  самоврядування (ст. 8). 

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9). 

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст. 12)

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст. 10). 

9. Присяга  посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11). 

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 13). 

11. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (ст. 14). 

12.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 15). 

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 16).

14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.(ст.17). 

15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст. 18). 

16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст. 20). 

17.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (ст. 21). 

18. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст. 24). 

18. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (ст. 22). 

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст. 23).

 

Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (ст.1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст.3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.4,5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (ст.12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (ст.20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (ст.22,23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (ст.25,27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (ст.29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст.36).

13. Вимоги до поведінки осіб (ст.37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст.45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (ст.49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (ст.51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст.53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст.54).

19. Антикорупційна експертиза (ст.55).

20. Спеціальна перевірка (ст.56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (ст.61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст.65).

 

Питання для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста  юридичного сектору

1.  Право на звернення до суду за захистом.( стаття 3, 4 Цивільного процесуального кодексу України).

2. Основні розділи земельного кодексу України.

3.   Комісійна експертиза.(ст. ст. 111, 148 Цивільного процесуального кодексу України).

 4.   Коплексна експертиза.(ст. 149 Цивільного процесуального кодексу України).

 5. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру державних службовців. Електронне декларування (ст.ст. 45-52 Закону України «Про запобігання корупції»).

 6. Порядок передачі земельних ділянок в оренду.(ст. 124 Земельного кодексу України).

 7.  Основні розділи Господарського кодексу України.

8. Мова, якою здійснюється цивільне судочинство.(ст.7 Цивільного процесуального кодексу  України).

 9. Підстави припинення права користування земельною ділянкою. ( ст. 141 Земельного  Кодексу України).

  10. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.(ст.126 Земельного кодексу України).

  11. Учасники відносин у сфері господарювання.(ст.2 Господарського кодексу України).

  12.  Захист прав суб'єктів господарювання та споживачів.(ст.20 Господарського кодексу України).

  13.  Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в  господарській діяльності. (ст.8 Господарського кодексу України).

  14.  Основні функції та завдання юридичного сектору селищної ради.

  15.  Право на звернення до суду за захистом.(ст. 3 Цивільного процесуального кодексу   України).

16. Доступ до публічної інформації. Порядок доступу до інформації. Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації (ст. 5-10, ст. 12-18 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

17. Представництво інтересів за довіреністю (форма, строк довіреності, припинення представництва, скасування довіреності) (ст.ст. 246-250 Цивільного Кодексу України).

18. Пред’явлення позову, форма та зміст позовної заяви у цивільному та адміністративному судочинстві (ст.ст. 118, 119 ЦПК України, ст.ст.104-106 КАС України).

19. Апеляція, строки апеляційного оскарження у цивільному та адміністративному судочинстві (ст. 291, ст. 294 ЦПК України, ст. 186 КАС України).

20. Сфера застосування закону «Про публічні закупівлі», планування закупівель, тендерний комітет або уповноважена особа замовника (ч. 1 ст. 2, ст. 4, ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі»).

21. Укладення договорів (контрактів) та угод з іншими суб’єктами господарювання (гл. 53 (ст.ст. 638-640, 651-654) Цивільного кодексу України).

22. Захист персональних даних. Вимоги до обробки персональних даних. Порядок доступу до персональних даних (ст. 6, 7, 16 Закону України «Про захист персональних даних»).

23. Поняття та види договору. Строк договору. (ст. 626,631 Цивільного процесуального кодексу   України).

24. Види об'єктів цивільних прав (ст. 177  Цивільного процесуального кодексу   України).

25. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах (ст. 172  Цивільного процесуального кодексу   України).

26. Перетворення юридичної особи (ст. 108  Цивільного процесуального кодексу   України).

27. Найменування юридичної особи (ст. 90  Цивільного процесуального кодексу   України).

28. Акти цивільного законодавства України (ст. 4  Цивільного процесуального кодексу   України).

29. Учасники цивільних відносин (ст. 2  Цивільного процесуального кодексу   України).

30. Регулювання земельних відносин (ст. 2  Земельного  кодексу   України).

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь