Березанська громада
Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Пам’ятка посадової особи органу місцевого самоврядування

 

Памятка посадової особи Березанської селищної ради щодо застосування антикорупційного законодавства

 

                                                                                                                            Додаток

                                                                                                                            до розпорядження     

                                                                                                                            від «24»07 2020 № 162-р.о.

 

      БЕРЕЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Памятка

 

посадової особи

Березанської селищної ради щодо застосування антикорупційного законодавства

 

 

 

смт. Березанка, 2020 рік.

 

 

Зміст:

 

Вступ

 

І. Нормативно-правові акти

 

ІІ. Фінансовий контроль

 

ІІІ. Зобов’язання щодо запобігання та врегулювання

конфлікту інтересів

 

ІV. Обмеження для посадових осіб

 

V. Правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування

 

VІ. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

 

 

Вступ

 

         Пам’ятка розрахована для використання у роботі посадовими особами Березанської селищної ради.

         Документ містить роз’яснення сутності обмежень, заборон, зобов’язань та інших вимог, встановлених антикорупційним законодавством для посадових осіб, юридичних осіб публічного права. Включає алгоритм дій для забезпечення безумовного виконання і правильного застосування вимог, встановлених антикорупційним законодавством, у тому числі в частині організації діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

        Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства представниками органу місцевого самоврядування. Це підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

          Метою цього документу є ознайомлення посадових осіб Березанської селищної ради з основними положеннями законодавства з питань запобігання і протидії корупції, забезпечення єдиної практики застосування вимог антикорупційного законодавства.

 

 

І. Нормативно-правові акти

 

Міжнародне законодавство:

  • Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції;
  • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією;
  • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією.

 

Вітчизняне законодавство:

  • Конституція України;
  • Закон України «Про запобігання корупції»;
  • Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»;
  • Кримінальний кодекс України;
  • Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 

         Основний внутрішній документ в антикорупційній сфері – Антикорупційна програма об’єднаної територіальної громади Березанської селищної ради на 2019-2021 роки.

 

 

ІІ. Фінансовий контроль

 

        Статтею 3 Закону України «Про запобігання корупції» визначено суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону та вичерпний перелік осіб, які зобов’язані виконувати встановлені законодавством антикорупційні обмеження та обов’язки, а саме:

- особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (наприклад, це Президент України, генеральний прокурор України, народні депутати України, професійні судді, поліцейські);

- особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї 4 статті, а також особи, які надають публічні послуги — аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій);

 - особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією.

 

1) Стаття 45 Закону України «Про запобігання корупції»

Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

 

  • щорічна декларація подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

 

ІІІ. Зобов’язання щодо запобігання

та врегулювання конфлікту інтересів

 

1) Стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції»

 

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

 

 

ІV. Обмеження для посадових осіб

 

1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 Закону).

2. Обмеження щодо одержання подарунків (статті 23, 24 Закону).

3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25 Закону).

4. Обмеження після припинення діяльності посадової особи (стаття 26 Закону).

5. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27 Закону).

6. Зобов’язання у зв’язку із наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36 Закону).

 

V. Правила етичної поведінки

посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 158 від 05.08.2016.

Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи посадової особи місцевого самоврядування.

 

VІ. Відповідальність за корупційні

або пов’язані з корупцією правопорушення

 

1) Стаття 65 Закону України «Про запобігання корупції»

 

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадові особи місцевого самоврядування притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч.1 статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

 

корупція - використання особою, зазначеною у ч. 1 статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч.1 статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у ч.1 статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

2) Перелік корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність.

 

Відповідно до Примітки до статті 45 Кримінального кодексу України корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368 - 369-2 цього Кодексу.

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

ч.1.Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

ч.1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

3) Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Глава 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):

 

1. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 172-4);

2. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 172-5);

3. Порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6);

4. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 172-7);

5. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (стаття 172-8);

6. Невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9).

 

Згідно зі статтею 255 КУпАП протоколи про правопорушення, передбачені статтями 172-4 – 172-9, мають право складати уповноважені на те посадові особи Національної поліції України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може(але не обов'язково) бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

 

4) Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності (не є виключним):

1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 Закону).

2. Обмеження щодо одержання подарунка (стаття 23 Закону).

3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25 Закону).

4. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26 Закону).

5. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27 Закону).

6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28 Закону).

7. Порушення Правил етичної поведінки.

 

Дисциплінарна відповідальність може бути застосована в залежності від конкретних обставин вчинення проступку та ступені вини особи.

 

Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку (обов'язково) (ч.2 статті 65 Закону «Про запобігання корупції»).

 

5) Цивільно-правова відповідальність: відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди відповідно до Цивільного кодексу України.

 

6) Незаконні акти та правочини

Стаття 67 Закону України «Про запобігання корупції»

 

Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог цього Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування.

Правочин, укладений внаслідок порушення вимог цього Закону, може бути визнаним недійсним.

 

         У разі вчинення особою зазначеного правопорушення, проводиться службове розслідування (ч.3 статті 65 Закону «Про запобігання корупції»).

 

 

Завідувач юридичного сектору

селищної ради                                                                                                                  Надія Яриш

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь